POPAI forum 2019

Cesta do hlubin zákazníkovy duše Hlavou pro praxi, srdcem pro život 

Termín: 21. 11. 2019

Kongresové centrum TOP Hotel Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov

Asociace POPAI CE pořádá již 11. ročník konference s mezinárodní účastí o zásadních trendech, perspektivách a výzvách oboru marketingové komunikace v retailu.

Jaká témata přinese letošní ročník konference

  • Inspirující trendy z retailu a novinky z výzkumu o chování zákazníků.
  • Jak s pomocí pokročilých vědeckých metod ovlivňovat nákupní chování.
  • Marketingová nástroje pro pokročilé: jak v retailu prakticky zapojit neuroscience, psychologii, sémiotiku, sémantiku a další disciplíny.
  • Specializované workshopy provázané na praxi

Konference je součástí POPAI DAY 2019 - prestižní odborné akce v oblasti in-store komunikace.  Celodenní program nabídne kromě mezinárodní konference také expozice významných oborových soutěží Hvězda 3D reklamy, POPAI AWARDS a POPAI STUDENT AWARD. Novinkou bude speciální výstavní zóna SHOPPER LAB, která bude exkluzivně určena pro prezentaci moderních technologií a inovativních systémů, které slouží k měření a analýze chování zákazníků v retailu. Program vyvrcholí slavnostním galavečerem.

Program akce

8:45   –  9:45   |  Registrace účastníků

9:50   – 10:00  |  Úvodní slovo

10:00 – 12:00  |  Dopolední část konferenčního programu

12:00 – 13:15  |  Polední pauza, oběd

13:15 – 14:50  |  Odpolední přednáškový blok

14:50 – 15:30  |  Pauza, občerstvení

15:30 – 16:30  |  Workshopy

18:00 – 19:00  |  Welcome drink, networking, příchod účastníků galavečera

19:00  – 24:00 |  Galavečer POPAI DAY 2019

Prezentace a přednášející konference

Konferenci moderují

Petr Šimek, prezident POPAI CE, Managing Director WELLEN
Daniel Jesenský, viceprezident POPAI CE, Managing Partner DAGO

10:00 - 10:20 Prognóza pro marketing 2035

Proč  je třeba jít ještě hlouběji do srdcí a hlav zákazníků, co ovlivní marketing, nakupování a spotřebu budoucnosti, na co se připravit a jak? Na tyto otázky odpoví přední český prognostik také s pomocí zprávy 16-ti zpravodajských služeb konsolidované americkou CIA.

Přednáší: Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc., prognostik a systémový analytik, ředitel Prognostického institutu Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů", který přednáší prognostiku na ČVUT i KU

10:20 - 10:55 Jak funguje mozek při nakupování

Potenciál neuromarketingu a jeho přidaná hodnota v in-store. Role emocí a zvyků jako základních fundamentů při utváření nákupního chování zákazníků. Co se děje v naší hlavě při nakupování online, nebo v kamenné prodejně?

Přednáší: Dr. Ana Iorga, CEO & Chief Neuroscientist, Buyer Brain, United Kingdom

(Přednáška proběhne v angličtině)

10:55 - 11:30 An Overview of Ferrero's Neuro-Lessons

Co jsou neuro-algoritmy v POP a mediální komunikaci. Jak jich využít v category managementu a jak s jejich pomocí zvýšit výkonnost značek a vytvářet vlivné komunikační obsahy v místě prodeje? To nám s pomocí řady konkrétních příkladů a případových studií představí výrazná osobnost neuro vědy a letošní key-note speaker naší konference Jan Flick.

Přednáší: Jan Flick, Shopper Science, FERRERO Germany 

(Přednáška proběhne v angličtině.)

11:30 - 12:00 Potenciál aplikované neurovědy na cestě životem

Často se ztrácíme v hloubce problému a postrádáme schopnost uvažovat v širších souvislostech. Prof. Aleš Stuchlík se aplikované neurobiologii věnuje přes dvacet let, strávil tisíce hodin v laboratoři, napsal desítky studií a vychoval řadu studentů. Kromě zlepšování  života člověka v medicínské praxi se věnuje přímému a uchopitelnému využití těchto poznatků v neurokoučinku a tím obě tyto disciplíny aplikuje v unikátním propojení na osobní a profesionální rozvoj. Prezentace názorně představí základy neurokoučinku, klasické i nedávné poznatky neurovědy a příklady jejich využití pro lepší život každého z nás.

Přednáší: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, PhD., DSc.,  Akademie věd České republiky a Koučink Centrum s.r.o.

12:00 – 13:15 Polední pauza, oběd, networking


13:15 – 13:25

Křest nové knihy PROGNOSTIKA od Doc. RNDr. Bohumíra Štědroně, CSc., prognostika a systémového analytika za účasti emeritního ministra průmyslu ing.Jana Mládka,CSc.

13:25 - 13:50 Behaviorální typografie – vliv charakteru písma na vnímaný význam zpráv

Jak písmo působí na vnímání textu, který máme před sebou? Vnímají Češi dětinský Comic Sans opravdu jako písmo vhodné jen pro klauny a zvyšuje patkový Times důvěryhodnost psaného textu? Typografický průzkum digitální agentury BlueGhost, se zaměřil na asociace a stereotypy spojované s nejčastěji používanými písmy a způsoby, jakými volba písma ovlivňuje vnímání (nejen) marketingové komunikace (nejen) v místě prodeje.

Přednáší: Lukáš Pilka, kreativní ředitel, BlueGhost

13:50 - 14:20 Techniky vyjednávání o ceně a její přesvědčivá komunikace

Každý z nás se v práci i životě setkává s jednáním o ceně. Profesionální vyjednavač Vás seznámí se základními principy a praktickými technikami cenového vyjednávání a zároveň představí ty nejlepší triky pro přesvědčivou komunikaci a zobrazování ceny.

Přednáší: Vít Prokůpek, profesionální vyjednavač, autor knihy Psychologie ovlivňování

14:20 - 14:50 Světlo prodává i zabíjí

Jak ovlivňuje světlo a tma naše životy? Jaké role jsou v procesu našeho vnímání schopny sehrávat moderní světelné zdroje a jak mohou ovlivnit naši náladu, chování i fyzický a kognitivní výkon? Jaký je potenciál světla v budování loajality zákazníků a prodejního personálu. Jak s pomocí speciální světelné techniky zvýšit atraktivnost vystaveného zboží a podpořit jeho prodej. Na tyto a další otázky odpoví prezentace spojující to nejlepší z vědy o světle s praktickými ukázkami z retailových aplikací.

Přednáší: Hynek Medřický, mezinárodně uznávaný expert v oblasti chronobiologie a světelné techniky, Artemide & Luxvitaest s.r.o.

14:50 – 15:30 Pauza, občerstvení, networking


15:30 – 16:30 Specializované workshopy

Budou probíhat současně, jde o speciální část programu s oddělenou registrací.

Průlomové vyjednávání

Zažijete na vlastní kůži vyjednávání, které společně s lektorem rozeberete. Uvědomíte si, že někdy o úspěchu či neúspěchu při vyjednávání může u jednacího stolu rozhodnout zlomek sekundy a zdánlivé maličkosti. Pochopíte důležitost přípravy a naučíte se o vyjednávání přemýšlet více strategicky, jako byste hráli šachovou partii a vymýšleli správné tahy a protitahy. A uvidíte, jak to dělají (a naopak nedělají) Ti nejlepší světoví vyjednavači.

Lektor: Vít Prokůpek, profesionální vyjednavač, autor knihy Psychologie ovlivňování

Shopper neuro-science 101 v akci

Interaktivní praktický průvodce po moderních nástrojích aplikované neurovědy v oblasti retail marketingu a aplikace konkrétních poznatků při optimalizaci komunikačních médií v prodejnách. Na případových studiích si ukážeme, proč, co a jak se dá řešit s pomocí neuro-výzkumu, a také doporučíme, jak zvýšit účinnost a dopad konkrétních aplikací na základě neuro-shopper insightů.

Lektorka: Dr. Ana Iorga, CEO & Chief Neuroscientist, Buyer Brain, United Kingdom

(Workshop proběhne v angličtině)

Prosíme přihlášené účastníky workshopu, aby v případě zájmu o analýzu vlastní POP aplikace během workshopu kontaktovali moderátora workshopu Daniela Jesenského [email protected], a to nejpozději do 8.11. 2019.

Jak se dostat do hlavy retailera

Jak mluvit s nadnárodními řetězci. Z pohledu značky, ale i agentury. Pochopení vnitřní struktury, pozice a nastavení. Motivace a potřeby retailerů, principy a taktiky obchodních vyjednávání. Co Vás zajímá ohledně vztahů mezi MO a dodavateli? Na co byste se rádi zeptali top managera top retailera? Umožníme Vám klást dotazy předem.

Lektor: Radim Pařík, Member of the Advisory board, PR PA RT NE RS Advisory Group s.r.o.

Program Galavečera

18:00 - 19:00  l  Welcome drink, networking, příchod účastníků galavečera

19:00 - 20:30  l  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží Hvězda 3D reklamy 2019, POPAI AWARDS 2019 a POPAI STUDENT AWARD 2019

20:30 - 24:00  l  Raut, degustace vín, hudba, networking, vyhlášení Ceny publika POPAI AWARDS

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙