POPAI forum 2012

Marketing at-retail POPAI forum 2012

22. 11. 2012
Potenciál práce s kategoriemi v místě prodeje

Hlavní myšlenka konference

Kreativní a efektivní spolupráce zadavatelů-dodavatelů značkových výrobků s maloobchodními řetězci v místě prodeje JE možná, a to i přes všechna úskalí našeho trhu a  omezení danými ze strany řetězců.  Podíváme se na celou problematiku z pohledu category managementu, který podporu prodeje řeší jako jednu ze svých hlavních oblastí aplikace řízení sortimentu. Konference nabídne konkrétní aplikace řízení kategorií na českém trhu.

Na jaké otázky budeme hledat odpovědi?

Na jakou spolupráci řetězce slyší? K jaké spolupráci jsou vstřícní a co je pro ně důležité? Jak nastavit projekt, aby byl úspěšný? Proč některé projekty mají větší šanci umístit se v místě prodeje a některé nikoliv? Jak pracovat v rámci kategorií a podpořit prodej prostřednictvím moderních technologií? Na co by se měli zadavatelé zaměřit, aby snáze prosadili své komunikační aktivity v místě prodeje?

11.00 - 12.00 Registrace účastníků a občerstvení
12.00 - 17.00 Přednáškové bloky
17.00 - 18.30 Diskuzní panel

Program konference

Moderuje: Ing. Jaroslav Novák, garant Klubu zadavatelů POPAI CE

Zahájení konference – Stav retailu v Čechách
Aktuální data shopper marketingu z USA, shrnutí situace na českém trhu, hlavní změny a trendy spotřebitelského chování, vývoj maloobchodních sítí, představení programu konference a řečníků.  
Ing. Jaroslav Novák, garant Klubu zadavatelů POPAI CE s podporou odborného garanta, společnosti GfK
Vladimíra Šebková, Account Manager, GfK Czech, s.r.o.

Nadhled i vhled do problematiky českého trhu
Možnosti, omezení a výhledy spolupráce řetězců/maloobchodu a  zadavatelů reklamy
 -  účastníků in-store marketingu.
Ing. Zdeněk Juračka, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP) a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky.

Když emoce prodávají
Síla emocí při nákupním rozhodování spotřebitele.
Využití smyslů má smysl.
Význam neuromerchandisingu v in-store.
Případové studie z oblasti potravinářského i nepotravinářského sortimentu.
Bert M. Ohnemüller, evropský specialista pro multi senzorický marketing, 
zakladatel společnosti neuromerchandising group GmbH & Co.
 (Přednáška v angličtině)

Případová studie - spolupráce řetězce a dodavatele, BEL sýry - Leerdammer 
Ing. Pavel Behenský, Obchodní ředitel, Bel Sýry Česko a.s
Ing. Daniel Rais, Nákupčí čerstvé potraviny, SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.
Ing. Martina Malcová, Ředitelka marketingu, SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.

Pivní ulička – moderní pojetí podpory prodeje v pivní kategorii
Reorganizace kategorie prodeje piv, nový přístup k organizaci prostoru v místě prodeje a obsahu poskytovaných informací ve prospěch podpory prodeje a motivace spotřebitele k nákupu.
Ilona Cihlová, Marketingový specialista, SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.a zástupce společnosti Plzeňský Prazdroj a.s.

Případová studie Danone

Případová studie z německého trhu a aktuální aplikace práce s kategorií jogurtových produktů na českém trhu s využitím poznatků multisenzorického marketingu s podporou barevnosti jako klíčového prvku.
Petra Martináková, Category manager, Danone a.s.

Chytrá média pracující pro místo prodeje

Komunikace značky, která začíná už na ulici. Nová forma časově relevantní a zákaznicky cílené komunikace ve spádové oblasti místa prodeje. Zboží může „vystoupit“ z regálu a místa prodeje, chytit spotřebitele už na cestě na nákup a tím získat výhodu.
Martin Dolejš, Key Account Manager,  O2 Media

LEGO - nový navigační systém a POS materiály v hypermarketech Tesco
Měření účinnosti nového navigačního systému a jeho vliv na pohyb zákazníků v oddělení hraček. Analýza prodeje hraček LEGO před a po aplikaci nových POS materiálů.
Jan Herzmann, Managing partner,  ppm factum
Jan Táborský, Instore & Promotion Manager, Trade Marketing, LEGO Group

Transformace místa prodeje – zákazník a jeho chování v centru zájmu prodejní koncepce „HUBIZ
Dynamické řízení sortimentu a organizace prodejny dle úzce vyprofilovaných potřeb zákazníka, denní doby prodeje a lokality prodejny. 
Případová studie z maloobchodní sítě RELAY.

Aleš Štibinger, ředitel společnosti GAIA GROUP SE
Stanislav Beránek, CFO,  HDS  Retail Czech Republic


Diskuzní panel

RIMM - Retail In- store Marketing Manual
Nový průzkum využití prostředků in-store komunikace v maloobchodních sítích
V rámci panelu budou exkluzivně představeny a diskutovány výsledky nového průzkumu POPAI CE, který byl realizován mezi lokálními zástupci vybraných maloobchodních sítí v ČR. 
V průzkumu byla hodnocena využitelnost jednotlivých existujících typů komunikačních nástrojů v místě prodeje a zjišťovány postoje významných maloobchodníků k POP komunikaci.

Moderátor: Daniel Jesenský, jednatel společnosti DAGO A.P.C., s.r.o., vice -prezident  POPAI CENTRAL EUROPE


Konference je součástí POPAI CE show, která zahrnuje soutěž POPAI  AWARDS (soutěž o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních místech), doprovodný konferenční program a gala večer s předáním cen vítězům soutěže a společenským programem.  Akce je pořádána za podpory světové asociace POPAI a pod odbornou garancí POPAI France, která je organizátorem celoevropské soutěže POPAI  AWARDS Paris v Paříži. 

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙