POPAI forum 2009

Marketing at-retail POPAI forum - Jak lépe komunikovat v místě prodeje?

Středoevropská kancelář POPAI CENTRAL EUROPE uspořádala dne 26. 11. 2009 prostorách Clarion Congress Hotel Prague konferenci, jejíž program se zaměřil na současné výzvy oboru in-store komunikace u nás a v zahraničí.

„Vytvoření pouta se zákazníkem v místě prodeje je v současnosti ještě důležitější než kdy jindy.“

Hlavní tematické okruhy programu konference

Evropské trendy v POP
Inovace a partnerství v rámci prezentace nových výrobků v místě prodeje, od briefu až po realizaci v prodejních místech, úspěšné případové studie z evropského trhu.

Nákupní chování a rozhodování současných spotřebitelů
Analýza nákupního chování v hypermarketech a supermarketech (primárně FMCG): typy nákupů z hlediska plánování (plánované/obecně plánované/impulsní) a míra plánování v jednotlivých kategoriích, současná role značek v hypermarketu, značkové nákupy a míra loajality ke značkám komunikace se zákazníkem v místě prodeje.

Pohled zadavatele reklamy na současný obor marketing-at retail
Prodejní kanály a jejich potenciál, trade marketingový mix v prodejních kanálech, optimální nastavení POSM mixu v prodejních kanálech.

Výsledky nových průzkumů v oblasti¨marketing at-retai
POP Advertising Display Power, význam POP v současné marketingové komunikaci, předpokládaný vývoj investic do POP reklamy, účinnost jednotlivých POP nástrojů.

Nástup nových technologií v in-store
Efektivita digitálních médií, efektivní obsah vysílání v digital signage.

Součástí programu byl diskuzní panel za účasti odborníků z reklamní branže o potenciálu a efektivitě in-store komunikace.

Konference bývá součástí POPAI CE show, která zahrnuje soutěž POPAI CENTRAL EUROPE AWARDS (soutěž o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních místech), doprovodný konferenční program a gala večer s předáním cen vítězům soutěže a společenským programem. Akce byla pořádána za podpory světové asociace POPAI a pod odbornou garancí POPAI France, která je organizátorem celoevropské soutěže POPAI EUROPEAN AWARDS v Paříži.

Program konference

12.00- 13.00Registrace účastníků a občerstvení
13.00 - 13.40Nákupní chování a rozhodování současných spotřebitelů
analýza nákupní chování v hypermarketech a supermarketech (primárně FMCG): typy nákupů z hlediska plánování (plánované/obecně plánované/impulsní) a míra plánování v jednotlivých kategoriích, současná role značek v hypermarketu, značkové nákupy a míra loajality ke značkám komunikace se zákazníkem v místě prodeje
Jana Lelovičová, Strategic Planner, OgilvyAction Czech Republic
13.40 - 14.25Evropské trendy v POP
inovace a partnerství v rámci prezentace nových výrobků v místě prodeje, od briefu až po realizaci v prodejních místech, úspěšné případové studie z evropského trhu
Angelo De Matteo, European Business Director, MAJRANI EUROPE
Emmanuelle Delgehier, European Visibility manager Wilkinson
14.25 - 14.50Přestávka na kávu
14.50 - 15.30Impuls jako neplánovaný nákup, kategorie a komunikační kanál
kontext impulsního nakupování, co je impuls, jeho funkce a druhy, trendy v nákupním chování a zvyklostech, moment pravdy a autopilotní jednání, data o impulsu
Daniel Jesenský, prezident POPAI CE, jednatel společnosti DAGO A.P.C., s.r.o.
15.30 - 16.10Pohled zadavatele reklamy
implusivní komunikace, potenciál trade marketingového mixu v prodejních kanálech
Jan Hrdlička, Channel Manager, Imperial Tobacco CR,s.r.o.
16.10 - 16.25Přestávka – občerstvení
16.25 - 17.30

Nástup nových technologií v in-store

In store - prostor pro inovace v komunikaci
digitální média - blíž k zákazníkovi, prostor pro kreativní myšlenky a odlišení se
Michal Augusta, garant sekce POPAI CE pro digitální a multimediální komunikaci, ředitel společnosti CZ-VISUAL IMPACT a.s.

Interaktivita v digitálních médiích
interaktivita v digitální komunikaci jako nástroj k přiblížení se zákazníkovi a pochopení jeho potřeb
Jan Hanák, Audioreflektory.cz

Kursové sázky - proklatě horké zboží!
specifika komunikace se zákazníkem v prostředí kursových sázek, moderní informační servis nadnárodní společnosti v odvětví, ve kterém má dostupnost aktuálních, přesných a obsáhlých informací výrazný podíl na spokojeném klientovi.
Lenka Kahalová, marketingová ředitelka, Fortuna sázková kancelář a.s.

17.30 - 18.00Diskuze
Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙