Úspěšná spolupráce POPAI CE s vysokými školami pokračuje

Zástupci POPAI CE systematicky vzdělávají novou generaci odborníků v in-store komunikaci

POPAI CE realizuje dlouhodobý projekt spolupráce se zástupci a studenty vysokých škol, jejichž zaměřením je obor marketingu, reklamní grafiky a designu. Díky těmto aktivitám je problematika in-store komunikace systematicky zapojována do standardního výukového programu vedle ostatních tradičních formátů marketingové komunikace.

V rámci tohoto projektu byla problematika in-store marketingu zařazena do výukového programu vysokých škol. Konkrétně na Vysoké škole ekonomické v Praze je tato problematika vyučována v rámci předmětů Shopper Marketing a Komunikační plánování na Fakultě národohospodářské a na Fakultě mezinárodních vztahů je součástí výuky v  předmětech Komerční komunikace a Retail marketing.   Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jde o výuku předmětu Podpora prodeje.

Na Fakultě sociálních věd (Katedra marketingové komunikace a public relations) Univerzity Karlovy v Praze probíhá již několik let výuka předmětu In-store marketing. Jedná se ve střední Evropě o historicky první ucelený předmět  na toto téma, který se skládá z dvanácti výukových modulů včetně terénního výzkumu a závěrečné atestace. Výukové moduly  zahrnují např. základní teoretické souvislosti a východiska marketingové komunikace v místě prodeje,  principy práce s reklamou v místě prodeje, způsoby  a metody  vyhodnocování efektivity, vývojové trendy  v in store komunikaci, základy digitalní  a smyslové komunikace v místě prodeje a další.  Tento předmět se setkává s velkým zájmem studentů a je  studenty  velmi kladně hodnocen. 

 

V minulosti rovněž byly pořádány iniciační přednášky POPAI CE  například na Vysoké škole ekonomie a managementu Praha, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Mendelově univerzitě v Brně, Vysoké škole báňské v Ostravě nebo na Vysoké škole Cyrila a Metoda v Trnavě.

 

Studenti oborů souvisejících s komunikací v místě prodeje tak mají jedinečnou příležitost získat základní teoretické a praktické znalosti in-store komunikace od odborníků s dlouholetými zkušenostmi. Výukový program významně zvyšuje povědomí studentů o marketingu v prodejních místech a připravuje do pracovní praxe budoucí odborníky v této oblasti marketingové komunikace, která na trhu průběžně potvrzuje svou důležitost a dynamicky se rozvíjí.   

 

Součástí úspěšného programu spolupráce se školami je již tradiční soutěž POPAI STUDENT AWARD, kterou POPAI CE dlouhodobě oragnizuje  pro studenty vysokých i středních škol se specializací na grafický design a marketingovou komunikaci.

 

Studenti soutěží o nejlepší návrhy projektů v místě prodeje dle reálných zadání (briefů) od konkrétních zadavatelů – partnerů soutěže. Jde o 3D designérské a grafické  2D návrhy POP materiálů a také o návrhy komplexní podlinkové komunikační kampaně se zaměřením na POP média.

Soutěž je koncipována tak, aby poskytla účastníkům soutěže co nejvíce nových informací z oblasti marketingové komunikace v prodejních místech a také možnost zapojit se aktivně do praxe tohoto oboru.  V průběhu projektu organizujeme setkání studentů se zadavateli reklamy (výrobci značkových výrobků) i výrobci POP. Předmětem setkání jsou interaktivní diskuze nad vybranými soutěžními návrhy uplynulého ročníku, které jsou komentovány z pohledu odborníků pro design, výrobu a z pohledu zadavatele reklamy s cílem přiblížit studentům své názory na realizovatelnost návrhů z hlediska celkového pojetí, zvolených materiálů, výrobních technologií, úrovně designu apod.

Daniela Krofiánová

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙