Světelná reklama

Světelná reklama a další světelné komunikační nástroje jsou významnou součástí oboru  marketingu at retail, a proto projekty v oblasti světelné komunikace patří k aktuálnímu programu asociace POPAI. 

Důležitým projektem programu POPAI CENTRAL EUROPE pro světelnou reklamu je unikátní systém pro jednotné značení světelných reklam, jehož cílem je pomoci zadavatelům reklamy lépe se orientovat v  dostupných možnostech provedení světelné reklamy a následně zjednodušit a zefektivnit komunikaci s výrobci reklamy.

„Při přípravě nového systému značení světelných reklam jsme vycházeli ze skutečnosti, že zadavatelé reklamy nemají v současnosti komplexní přehled o možnostech, které nabízí světelná reklama, o světových trendech v této oblasti, o typech světelné reklamy, o škále materiálových a technických řešení, které lze využít,“ uvádí Radomír Klofáč ze společnosti MORIS design, který jako garant projektu zajistil zpracování systému s dalšími členy POPAI CE z oboru světelné reklamy.

V rámci projektu bylo upřesněno a unifikováno názvosloví v oblasti výroby světelné reklamy. Realizátoři projektu využili zkušeností z již stanoveného modelu značení světelné reklamy v Německu, který rozšířili a inovovali o nové praktické prvky v souladu s trendy oboru. Systém značení je zpracován ve srozumitelné a přehledné formě tak, aby mohl být aplikován i v dalších zemích.
Pro značení profilů reklam systém používá jednoduché číselné a abecední kódy, které specifikují jednotlivé prvky pro zadání výroby a instalaci světelné reklamy. Značení popisuje základní prvky, které jsou důležité pro komunikaci: způsob prosvětlení nebo nasvícení, technologické provedení, materiál, druh světelného zdroje a jeho umístění, způsob instalace.

Systém zahrnuje rovněž poptávkový formulář pro výrobu světelné reklamy, který umožňuje upřesnit konkrétní řešení a zlepšit komunikaci mezi výrobcem a zadavatelem světelné reklamy.

Nový systém jednotného značení světelných reklam POPAI CE bude prezentován v rámci mezinárodní sítě POPAI a záměrem této iniciativy je, aby byl systém přijat a využíván jako norma světové POPAI v oblasti světelné komunikace.

POPAI CE se zaměří na objasnění nového systému zadavatelům reklamy s cílem přiblížit jim výhody jeho aplikace. Nový projekt bude přestaven na odborných akcích v tuzemsku i v zahraničí, bude například součástí přednáškového bloku na veletrhu Reklama, Polygraf 2009. Na základě dohody se Sdružením dodavatelů pro signmaking ČR bude nový projekt prezentován na společných akcích pořádaných oběma asociacemi a přispěje tak k další vzájemné spolupráci mezi POPAI CE a Sdružením dodavatelů pro signmaking ČR.

Daniela Krofiánová

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙