Kniha POP In-store komunikace v praxi

Odborná publikace POPAI CE nabízí komplexní pohled na obor in-store komunikace v praxi.

Knihu vydalo vydavatelství Grada Publishing, a.s. a jejími autory jsou Martin Boček, Daniel Jesenský, Daniela Krofiánová a kolektiv.
První česká ucelená publikace „POP – in-store komunikace v praxi“ s podtitulem „Trendy a nástroje marketingu v místě prodeje“, která je plně věnována oboru marketingové komunikace v prodejních místech, je novým projektem POPAI CE.

Pojem „marketing at retail“ se stále více dostává do povědomí a využívá se u všech tří článků působících v procesu implementace – maloobchodních společností, značkových výrobců a dodavatelů maloobchodního zboží a dodavatelů POP projektů. Světová organizace POPAI, která slouží k propagaci a monitorování oblasti reklamy v místě prodeje, spojila dohromady úsilí významných osobností působících v tomto oboru a sestavila komplexní materiál zabývající se oblastí místa prodeje - POP.
Kniha je ojedinělá tím, že vychází ze zkušeností a poznatků lokálního českého trhu, staví na provedených výzkumech, přináší praktické příklady, názory a cenné informace od zkušených odborníků. Věnuje se POP v kontextu marketingových komunikací, zabývá se měřením efektivity POP a výsledky měření, přináší pohled veřejnosti na prostředky komunikace v místě prodeje, nabízí pohled na POP v zahraničí, přibližuje minulost, současnost a budoucnost marketingu v místě prodeje, věnuje se roli a budoucnosti designu v POP aktivitách, psychologii spotřebitele v místě prodeje a dalším tématům spjatých s oborem, který hraje stále významnější roli v komunikaci se zákazníky.

Kniha je určena začínajícím i zkušenějším trade marketing manažerům, key account a brand manažerům, zaměstnancům prodejních řetězců, malým a středním obchodníkům, studentům marketingových oborů a dalším zájemcům o tuto atraktivní oblast marketingové komunikace.
Publikace může být přínosem i odborníkům, kteří si díky ní mohou osvěžit a obnovit své znalosti a postarat se o jejich komplexnost a aktuálnost.

POP in-store komunikace v praxi (E-kniha)
Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙