Jak se stát partnerem POPAI DAY 2024?

Proč být partnerem akce?

  • Tato mezinárodní akce je již tradičně vysoce hodnocenou a vyhledávanou odbornou akcí, které se účastní významní zadavatelé reklamy, zástupci maloobchodních společností, osobnosti z oblasti retailu a marketingu.
  • Nabízí řadu možností pro prezentaci a posílení image firmy, propagaci jejích produktů a služeb v rozsáhlé komunikační kampani v médiích a v místě konání akce.
  • Je mimořádnou událostí pro navázání nových obchodních a společenských kontaktů.
  • POPAI DAY doprovází značný zájem o účast. Minulé ročníky POPAI DAY navštívilo celkem včetně společenského večera více jak 700 zástupců odborné veřejnosti – top a střední management výrobců značkových výrobků, zástupci obchodních společností, management marketingových a reklamních agentur, zástupci výrobců a dodavatelů prostředků in-store komunikace, zástupci odborných médií a škol.


Kategorie partnerství

  • Generální partner
  • Hlavní partner
  • Partner
  • Sponzor
  • Vystavovatel
  • Komerční vystavení


Další informace o možnostech partnerství : [email protected]

Podrobná nabídka služeb pro partnery akce. 👇

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙