Reklamní předmět 3. milénia - Informace o soutěži

Základní informace o soutěžní kategorii "Reklamní předmět 3. milénia"

Účastníci soutěže
Vyhlašovatelé vnímají tvorbu individuálního designu zejména mladých tvůrců jako velmi důležitou, proto vyhlašují samostatně zvláštní kategorii Reklamní předmět 3. milénia, která je součástí soutěže Hvězda 3D reklamy.
Kategorie je určena pro dosud nerealizované návrhy předmětů. Práce sem přihlášené nesmějí být do uzávěrky soutěže na českém trhu reklamně využity. Do soutěže se posílají návrhy ve formě nákresů, projektů či maket nebo funkčních vzorů. Návrhy mohou být doplněny skicami a případnou počítačovou vizualizací. Součástí přihlášky je i stručný popis práce, případně návod k použití. Tato kategorie je určena pro prezentaci studentských prací.
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby zastoupené fyzickými osobami.


Základními podmínkami účasti přihlašovatele jsou:

  • Odeslání řádně vyplněné přihlášky elektronicky ve stanoveném termínu, každá soutěžní práce musí být přihlášena samostatnou přihláškou.
  • Přihláška musí být doplněna fotodokumentací (jednou či více fotografiemi soutěžního předmětu ve formátu JPG v tiskové kvalitě, min. 150 DPI – maximální velikost jedné fotografie je 2 MB. Je možné zaslat celkem 4 fotografie).
  • Přihlášku je možné dále doplnit skicami, případnou počítačovou vizualizací, videem s prezentací soutěžního předmětu ve formátu vhodném pro YouTube v maximální délce trvání 2 minuty (maximální velikost souboru 200 MB), a to buď formou odkazu, nebo zasláním přes uschovna.cz či jiný podobný server na adresu [email protected].
  • Povinností přihlašovatele je uvádět v přihlášce pravdivé údaje ve všech bodech přihlášky včetně informace o autorství předmětu.
  • Dodání soutěžního předmětu do místa konání druhého kola hodnocení předmětů porotou, do kterého budou zařazeny nominované předměty na základě výsledků prvního kola hodnocení.

 
Více informací
naleznete přehledně zpracované v jednom souboru .pdf v sekci Propozice soutěže.


Účastnické poplatky
Účast v kategorii Reklamní předmět 3. milénia není zpoplatněna.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙