Kategorie soutěže a kritéria hodnocení

Využití 3DR v rámci komunikačního mixu

Do této kategorie lze přihlásit libovolný 3D předmět (či sadu předmětů vztahující se k jedné kampani a tvořící nedílný celek), který byl nasazen v rámci komplexní komunikační kampaně vedle dalších reklamních nástrojů (například TV, print, direct mail, hostess promotion, atd.). Součástí přihlášky musí být popis kampaně a ukázky kampaně (za každé médium minimálně jedna).

Popis kampaně zahrnuje zejména:

 • vyjmenování použitých médií a určení termínů, kdy v těchto médiích kampaň probíhala,
 • stručný popis cílové skupiny, kterou kampaň oslovovala,
 • cíl kampaně,
 • jaký byl cíl / účel reklamního předmětu v rámci kampaně.

Podmínkou je, že reklamní využití předmětu v rámci kampaně probíhalo v roce 2023 a 2024 a současně je podmínkou, že kampaň byla alespoň z části realizována v roce 2023 a 2024.

Hodnoticí kritéria:

 • Začlenění samotného předmětu a naplnění jeho cíle v rámci kampaně.
 • Originalita a inovativnost předmětu.
 • Kvalita a technické zpracování předmětu.

Aplikace motivu na 3DR

Do této kategorie je možné přihlásit libovolný 3D předmět (či sady předmětů tvořící nedílný celek), kterého tvar nebo potisk je inspirován motivem kampaně nebo logem klienta.

Podmínkou je, že přihlášená práce byla v roce 2023 a 2024 vyrobena, využita nebo poprvé uvedena na trh.

Hodnoticí kritéria:

 • Celkový efekt výrobu – tzn. spojení aplikace motivu a značeného předmětu.
 • Originalita a inovativnost předmětu.
 • Kvalita a technické zpracování předmětu.

Udržitelná 3D reklama

Do této kategorie je možné přihlásit všechny 3D reklamní nebo dárkové předměty, které byly i částečně vyrobeny z udržitelných či recyklovaných materiálů. Porota bude posuzovat také případné balení předmětu či další funkční využití v každodenním životě. Podmínkou je, že přihlášená práce byla v roce 2023 a 2024 vyrobena, využita nebo poprvé uvedena na trh.

Hodnotící kritéria:

 • Míra udržitelnosti
 • Praktické využití předmětu
 • Originalita a inovativnost předmětu

Produktové kategorie

Reklamní kancelářské potřeby, kalendáře a diáře

Do této kategorie je možné přihlásit kancelářskou potřebu či sadu kancelářských potřeb, kalendář nebo diář použitý pro reklamní účely.

Podmínkou je, že přihlášená práce byla v roce 2023 a 2024 vyrobena, využita nebo poprvé uvedena na trh.

Hodnoticí kritéria:

 • Originalita a inovativnost předmětu.
 • Kvalita a technické zpracování předmětu.
 • Vhodnost následného využití předmětu.

Reklamní textil

Do této kategorie je možné přihlásit reklamně upravené součásti oblečení, textilní doplňky oděvů a další výrobky z textilu (tašky, ručníky a jiné) použité pro reklamní účely.

Podmínkou je, že přihlášená práce byla v roce 2023 a 2024 vyrobena, využita nebo poprvé uvedena na trh.

Hodnoticí kritéria:

 • Originalita a inovativnost předmětu.
 • Kvalita a technické zpracování předmětu.
 • Propojení a vhodnost reklamního textilu s daným reklamním záměrem.

Reklamní gastronomie

Do této kategorie je možné přihlásit potraviny a nápoje využité pro účely 3D reklamy, předměty související s kuchyní, vařením a konzumací a předměty 3D reklamy pro oblast HORECA. Podmínkou je, že přihlášená práce byla v roce 2023 a 2024 vyrobena, využita nebo poprvé uvedena na trh.

Hodnoticí kritéria:

 • Originalita a inovativnost předmětu.
 • Kvalita a technické zpracování předmětu.
 • Propojení a vhodnost předmětu s daným reklamním záměrem.

Reklamní nebo dárkový obal

Do kategorie je možné přihlásit reklamní nebo dárkový obal, který se prodává zároveň se zbožím nebo slouží k zabalení zboží. Vedle obalu však plní funkci i dárku.

Podmínkou je, že přihlášená práce byla v roce 2023 a 2024 vyrobena, využita nebo poprvé uvedena na trh.

Hodnoticí kritéria:

 • Propojení a vhodnost obalu s podporovaným zbožím
 • Technické zpracování obalu nebo příbalu
 • Originalita a inovativnost předmětu

Manažerský dárek

Tato kategorie je zvláště určena pro předměty vhodné pro manažery a výše postavené osobnosti ve firmách. Podmínkou je, že přihlášená práce byla v roce 2023 a 2024 vyrobena, využita nebo poprvé uvedena na trh.

Hodnoticí kritéria:

 • Vhodnost předmětu pro cílovou skupinu a design předmětu.
 • Originalita a inovativnost předmětu.
 • Kvalita a technické zpracování předmětu.

Tailor made

Tato kategorie je určena pro předměty vyrobené na míru zadavatele dle zvláštních přání a požadavků bez ohledu na jeho využití. Součástí přihlášky musí být stručný popis zadání nebo požadavku na předmět od zadavatele.

Podmínkou je, že přihlášená práce byla v roce 2023 a 2024 vyrobena, využita nebo poprvé uvedena na trh.

Hodnoticí kritéria:

 • Naplnění zadání nebo požadavku zadavatele.
 • Originalita a inovativnost předmětu.
 • Kvalita a technické zpracování předmětu.

Zvláštní kategorie

Předměty přihlášené do těchto kategorií nemohou být současně přihlášeny do jiné kategorie soutěže a zároveň jsou vyloučeny z klání o titul Absolutní vítěz a Inovace roku.

Za správnost zařazení přihlášených prací do kategorií a pravdivost údajů uvedených na přihlášce odpovídá přihlašovatel.

Reklamní předmět 3. milénia

Kategorie je určena pro dosud nerealizované návrhy předmětů. Práce sem přihlášené nesmějí být do uzávěrky soutěže na českém trhu reklamně využity. Do soutěže se posílají návrhy ve formě nákresů, projektů či maket nebo funkčních vzorů. Návrhy mohou být doplněny skicami a případnou počítačovou vizualizací. Součástí přihlášky je i stručný popis práce, případně návod k použití. Tato kategorie je určena pro prezentaci studentských prací.

Hodnoticí kritéria:

 • Originalita a inovativnost předmětu
 • Estetická úroveň a design předmětu
 • Vhodnost předmětu pro realizaci

Souhrnné kategorie

Inovace roku

Do této kategorie se práce nepřihlašují. Všechny práce přihlášené do soutěže (mimo kategori Reklamní předmět 3. milénia) budou automaticky posuzovány i v kategorii Inovace roku v rámci dvoukolového hodnocení porotou.

Na základě výsledků prvního kola hodnocení budou nominovány 3 předměty, které obdrží nejvíce bodů od všech hodnotitelů za hodnoticí kritérium „Originalita a inovativnost předmětu“ napříč kategoriemi. V případě, že jeden předmět je přihlášený do dvou kategorií,  se pro zařazení do druhého kola hodnocení pro udělení ceny Inovace roku bere vyšší počet bodů za uvedené kritérium a body napříč kategoriemi se nasčítají (například 1 předmět v kategorii Manažerský dárek získal za kritérium „Originalita a inovativnost předmětu“ od všech hodnotitelů v součtu 18 bodů a současně byl přihlášen do kategorie Kancelářské předměty, kde získal 10 bodů. Pak se pro hodnocení do finále bere počet 18 bodů).

 

Odborná porota rozhodne v druhém kole na základě shortlistu  o vítězi ceny Inovace roku.

Absolutní vítěz

Do této kategorie se práce nepřihlašují. Ze všech přihlášených prací (mimo kategori Reklamní předmět 3. milénia) bude Absolutní vítěz soutěže vyhodnocen na základě dvoukolového hodnocení odborné poroty. 

Na základě výsledků prvního kola hodnocení budou nominovány 3 předměty, které obdrží nejvíce bodů od všech hodnotitelů za všechna hodnotící kritéria napříč kategoriemi.

V případě, že jeden předmět je přihlášený do dvou kategorií, se pro zařazení do druhého kola hodnocení pro udělení ceny Absolutní vítěz soutěže bere vyšší počet bodů a body napříč kategoriemi se nasčítají (například 1 předmět v kategorii Manažerský dárek získal od všech hodnotitelů v součtu 20 bodů a současně byl přihlášen do kategorie Kancelářské předměty, kde získal v součtu 13 bodů. Pak se pro hodnocení do finále ceny Absolutní vítěz bere počet 20 bodů).

 

Odborná porota rozhodne v druhém kole na základě shortlistu o vítězi ceny Absolutní vítěz.

Více informací naleznete přehledně zpracované v jednom souboru .pdf v sekci Propozice soutěže.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙