Hvězda 3D reklamy - informace o soutěži

Základní informace o soutěži

Účastníci soutěže
Tato soutěž je určena českým i zahraničním firmám pracujícím s 3D reklamou, ať již jde o agentury, promotion teamy či klienty.
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby zastoupené fyzickými osobami.


Podmínky soutěže
Do soutěže lze přihlásit pouze předměty, které byly použity v praxi a akceptovány klientem na promotion či jiných akcích v kalendářním roce 2023 a 2024 a současně jsou vyrobeny v minimálním počtu 5 ks. Výjimkou je kategorie Reklamní předmět 3. milénia, do níž se přihlašují na českém trhu dosud nerealizované studentské návrhy.
 

Základními podmínkami účasti pro přihlašovatele jsou:
Odeslání řádně vyplněné přihlášky elektronicky ve stanoveném termínu, každá soutěžní práce musí být přihlášena samostatnou přihláškou.

 • Přihláška musí být doplněna fotodokumentací (jednou či více fotografiemi soutěžního předmětu ve formátu JPG v tiskové kvalitě, min. 150 DPI – maximální velikost jedné fotografie je 2 MB. Je možné zaslat celkem 4 fotografie). Přihlášku je možné dále doplnit videem s prezentací soutěžního předmětu ve formátu vhodném pro YouTube v maximální délce trvání 2 minuty (maximální velikost souboru 200 MB), a to buď formou odkazu, nebo zasláním přes uschovna.cz či jiný podobný server na adresu [email protected].
 • Povinností přihlašovatele je uvádět v přihlášce pravdivé údaje ve všech bodech přihlášky včetně informace o autorství předmětu.
 • Dodání soutěžního předmětu do místa konání druhého kola hodnocení předmětů porotou, do kterého budou zařazeny nominované předměty na základě výsledků prvního kola hodnocení.
 • Úhrada faktury za přihlašovací poplatek bankovním převodem v řádném termínu splatnosti.

 

Zvláštní kategorie

Reklamní předmět 3. milénia  je popsány na samostatné stránce.

Kategorie soutěže

 • Využití 3DR v rámci komunikačního mixu
 • Aplikace motivu na 3DR
 • Udržitelná 3D reklama
 • Reklamní kancelářské potřeby, kalendáře a diáře
 • Reklamní textil
 • Reklamní gastronomie
 • Reklamní nebo dárkový obal
 • Manažerský dárek
 • Tailor made


Více informací

naleznete přehledně zpracované v jednom souboru .pdf v sekci Propozice soutěže.

Termíny

Soutěž je vyhlášena ke dni 26. 7. 2024. Od této doby je možné zasílat přihlášky. Uzávěrka soutěže je 11. 10. 2024. Nejpozději do této doby je možné doručit přihlášky online včetně příloh (fotografie, video).
Odborná porota provede vyhodnocení soutěžních prací online v rámci prvního kola hodnocení do 1.11. 2024.
Soutěžící, jejichž předměty budou nominovány do druhého kola soutěže, budou informováni o nominacích do 6. 11. 2024. Zároveň jim budou zaslány instrukce pro dodání předmětů do místa konání druhého kola hodnocení předmětů porotou soutěže. Druhé kolo hodnocení proběhne 28. 11. 2024 dopoledne v místě konání akce POPAI DAY 2023, kde budou nominované soutěžní předměty vystaveny fyzicky.
Veřejné vyhlášení výsledků soutěže a předání cen proběhne 28. 11. 2024. Údaje o místě konání a času vyhlášení výsledků budou uvedeny na pozvánkách, které vyhlašovatel zašle všem přihlašovatelům elektronicky. V termínu 28. 11. 2024 budou všechny soutěžní práce vystaveny v rámci akce POPAI DAY 2024.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙