Hodnocení soutěžních prací, ocenění

Poslání a složení odborné poroty

Posláním odborné poroty je posoudit předložené soutěžní práce a rozhodnout o jejich ocenění podle kritérií obsažených v soutěžních a hodnoticích podmínkách. Odborná porota je jmenována vyhlašovatelem soutěže. Porota má celkem 9 členů a je složena z předních reklamních expertů, zadavatelů, kreativců a designérů.

Členem poroty nesmí být zástupce soutěžící společnosti.

Seznam porotců soutěže může být zveřejněn po terminu vyhlášení výsledků soutěže.

Způsob hodnocení a hodnoticí kritéria

  • Hodnocení exponátů probíhá v určených termínech, a to dvoukolově.
  • První kolo hodnocení probíhá online.  Porotci hodnotí soutěžní předměty v elektronickém hodnoticím formuláři s hodnoticí škálou 1 – 5 bodů pro každé hodnoticí kritérium v rámci kategorie, kde 5 bodů je nejvyšší hodnocení. Předmět tak v rámci jedné kategorie může získat maximálně 15 bodů od jednoho hodnotitele.
  • Hodnocení je provedeno na základě informací uvedených v soutěžní kartě předmětu, fotografií a videa. Pro účely hodnocení nebude na soutěžní kartě uveden přihlašovatel a autor předmětu.
  • Na základě výsledků prvního kola jsou určeny nominované předměty, které postupují do druhého kola soutěže.
  • Druhé kolo hodnocení proběhne 28. 11. 2024 dopoledne v místě konání soutěžní expozice, kde nominované soutěžní předměty budou vystaveny fyzicky. Soutěžní předměty budou dodány soutěžícími do místa konání soutěžní expozice 28. 11. 2024 dle instrukcí pořadatele soutěže.  Pro účely hodnocení nebude na soutěžní kartě uveden přihlašovatel a autor předmětu. Každý porotce ohodnotí soutěžní předměty jednotlivě, výsledky budou vpisovány elektronicky do tabletu. Na základě shortlistu budou vyhlášeni vítězové (1. - 3. místo) jednotlivých kategorií soutěže.
  • V každé ze soutěžních kategorií musí být přihlášeny nejméně 2 soutěžní práce, aby mohla být kategorie vyhlášena a hodnocení kategorie mohlo probíhat. V případě rovnosti hodnocení exponáty obsazují stejné místo – nerozhoduje los, ani jiné pravidlo. Ceny ve finále soutěže (1., 2. a 3. místo) v dané kategorii jsou udělovány na základě hodnocení odbornou porotou v druhém kole hodnocení.
  • O vítězi ceny Absolutní vítěz rozhodne odborná porota v druhém kole hodnocení na základě shortlistu.
  • O vítězi ceny Inovace roku rozhodne odborná porota v druhém kole na základě shortlistu.
  • Výsledky soutěže budou oznámeny při slavnostním předání cen vítězům soutěže Hvězda 3D reklamy a budou rovněž zveřejněny v odborných médiích.

Ceny

Každý z vítězů jednotlivých kategorií obdrží diplom a 3D symbol soutěže.

Práce v kategorii Reklamní předmět 3. milénia jsou navíc oceněny finanční odměnou nebo věcnou cenou.


Více informací naleznete přehledně zpracované v jednom souboru .pdf v sekci Propozice soutěže.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙