Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Jak pomoci retailu v kreativitě a jak využít právních rad na retailovém trhu?

Vloženo: 29.5.2023

Novinka člena POPAI CE

Další z řady seminářů uspořádaných asociací POPAI CE se věnoval aktuálním tématům, kterými se firmy v tomto oboru v současnosti zabývají. Po části zaměřené na právní otázky propojila druhá část semináře zadavatele, retailery a dodavatele POP. Ti diskutovali nad vybranými tématy, které se týkají efektivního vystavení a kampaní v in-store.

 

 Základem jsou jasné podmínky

Jak hned v úvodu semináře zdůraznil JUDr. Jiří Ctibor z právní kanceláře Ctibor Legal, je třeba si uvědomit, že k soudu se bohužel nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek. Je také možné prohrát spor, který na první pohled nelze prohrát, a naopak vyhrát takový, který se zdál být beznadějný. Zásadně je proto vždy lepší prevence než následné řešení sporu. Od začátku je mezi partnery zapotřebí nastavit transparentní a jednoznačné podmínky a přidat k nim zajišťovací instrumenty. Pokud již dojde k tomu, že se klient rozhodne oslovit právníka, měl by si předem, například na internetu, zjistit, zda je jeho nárok žalovatelný a zda s ním již existují nějaké zkušenosti. Dále je zapotřebí připravit si všechny relevantní dokumenty a informace. Protože každý právník může mít jiný přístup, není od věci konzultovat problém s více právníky. V každém případě by očekávání mělo být realistické, a to nejen z hlediska výsledku, ale i jeho časového průběhu. Některé spory se totiž můžou táhnout roky. Právě z tohoto důvodu je vhodné zvážit i variantu mimosoudního vyrovnání, která je rychlejší, efektivnější a v konečném důsledku může oběma stranám ušetřit nemalé prostředky.

 

Prověř a teprve pak podepiš!

Pokud s partnerem firma teprve začíná spolupracovat, měla by si ověřit jeho kredibilitu a solventnost. K tomu je možné využít informace ve veřejných rejstřících, jako je www.justice.cz, www.mfcr.cz a podobně. Podle Jiřího Ctibora je vhodně si také zjistit, zda budoucí partner nemá dluhy nebo jiné platební problémy, a to příkladně na www.solus.cz, www.ceecr.cz nebo dalších doménách. Pro ČR jsou tyto služby veřejných rejstříků převážně zdarma a je možné se u jejích provozovatelů také obvykle dozvědět, jak postupovat v případě firem sídlících v zahraničí. Pokud jde o dluhy, je možné čerpat jak z veřejného rejstříku, který ovšem podává informace pouze o subjektu, který jej osloví, tak od soukromých provozovatelů, kteří za poplatek sdělí i informace o případném obchodním partnerovi.

 

Proveďte testovací transakci

Jak Jiří Ctibor podotýká, zadavatel by si vždy měl dobře definovat požadavky na výběr dodavatele, protože je smutným faktem, že se v současnosti klade důraz pouze na cenu. Důležitá je však také kvalita, dodací lhůty a reference na budoucího dodavatele. V úvahu je zapotřebí také vzít to, podle jakého práva bude případný spor řešen. Přímo do smlouvy (nebo do objednávky) je vhodné tuto skutečnost zanést, aby nenastala situace, že se o sporu bude rozhodovat v zemi žalovaného, což může představovat mnohem větší náklady, než kdyby soudní pře probíhala v ČR. U nových dodavatelů je také vhodné provést „testovací transakci“ v podobě malé objednávky, na které si firma ověří spolehlivost budoucího dodavatele.

 

Do ciziny buďte vybaveni

Při poskytování služeb v rámci EU (například montáž výstavního stánku v německém Mnichově) je třeba mít zajištěný překlad všech důležitých dokumentů do jazyka dané země (například smlouva), mít u sebe doklad o vyslání, průkaz totožnosti, pracovní smlouvy zaměstnanců a podobně. Dále je zapotřebí instruovat celý tým a v případě kontroly nepodepisovat nic dříve, než proběhne konzultace s právníkem. Pokud nastane případ, že je v zahraničí nutné vymáhat dlužné částky, doporučuje Jiří Ctibor urgovat platbu opakovaně, hledat podporu u obchodních asociací nebo oslovit právníka v zemi dlužníka a připravit s ním kvalitní předžalobní výzvu. Pak je třeba zahájit soudní spor podáním žaloby, nicméně i poté je výhodné neustále nabízet kompromis, který může v mnoha případech napomoci spor rychle vyřešit. Velkou výhodou je kvalitní smlouva podle českého práva s místní příslušností českého (ideálně rozhodčího) soudu.

 

Kdy má smysl se soudit

Podle advokáta Mgr. Petra Němce má smysl se soudit jen v určitých případech. Pokud se rozhoduje majitel soukromé firmy, bude brát především v potaz, za bude mít soudní pře smysl ekonomický. V praxi se zatím nikdy neukázalo, že by mělo smysl soudit se jen z obavy, že pokud se soudit nebudu, začnou mě okrádat i ostatní. Alespoň v případě podnikatelských subjektů. V případě soudního sporu je třeba počítat se soudním poplatkem, výdaji za advokáta, časem, vynaloženou energií a často i emocemi. A v neposlední řadě i s rizikem prohry. „Dále je třeba počítat s náklady na případné odvolání. Nicméně pokud spor vyhrajete, musí vám protistrana zaplatit podle advokátního tarifu, což s sebou stále nese riziko, že ani to nepokryje vaše náklady. A samozřejmě pokud nevyhrajete, platíte je vy,“ upozorňuje Petr Němec. Advokát nikdy nedokáže říct, s jakou pravděpodobností vyhrajete. Umí ale odhadnout, zda má žaloba smysl, a sdělí vám, pokud jste v právu. „Abyste předešli tomu, že vaše protistrana během procesu skončí v insolvenci a vy nedostanete nic, je vhodné používat insolvenční hlídač. Zcela zásadní je však prevence. Před uzavřením smlouvy je proto vhodné si nového obchodního partnera prověřit, například účetní uzávěrkou,“ doporučuje Petr Němec.

 

Možnosti přímo z praxe

Oba advokáti byli přítomným k dispozici s případným dotazy. V následné diskusi, která následovala v druhé části semináře, se přítomní dozvěděli přímo od tvůrců POS i retailerů aktuální trendy z této oblasti i to, co můžeme očekávat v blízké budoucnosti, včetně možností, které nabízejí nové postupy a technologie.

 

Pavel Neumann

Spolupracující organizace:

© 2015, Popai.cz
Made by eStudio.czWebdesign & SEO | Build on ReflexCMS