Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Frances s.r.o.

Frances s.r.o.

Na Košince 106/3, Praha 8, 180 00

www.frances.cz

Člen výrobce

Společnost Frances je rozvíjející se výrobce POS a POP materiálů, který si rychle získal uznání v oboru díky svému inovativnímu přístupu. Nabízíme celou škálu řešení pro prezentaci v místě prodeje, od návrhu, přes tvorbu médií až po organizaci celé kampaně. Náš dynamický vývojový tým neustále zdokonaluje naše současné návrhy a současně navrhuje nová, netradiční řešení. K dosažení přesvědčivých výsledků využíváme různorodé materiály, které přesahují rámec papíru.

Jsme si vědomi prvořadé role, kterou obaly hrají v komunikaci v obchodě, a proto poskytujeme komplexní služby v této oblasti. Přestože je společnost Frances vycházející hvězdou, pyšní se robustní technologií a výrobním zázemím, které zahrnuje skladové a logistické služby. Naše trvalé úsilí o zvyšování výrobních kapacit se promítá do efektivní a zefektivněné přípravy kampaní pro naše klienty. Poskytujeme také možnost doplňkových služeb, jako je skladování v regálech a etapová výroba.

Pozoruhodné je, že společnost Frances disponuje souborem chvályhodného technologického vybavení. I když nemusí být nejnovější na trhu, drží si konkurenční výhodu díky svému výkonu a spolehlivosti. Díky tomu můžeme poskytovat kompletní služby vlastní digitální a ofsetové výroby bez nutnosti externí spolupráce. Společnost Frances si cení své autonomie a zaručuje komplexní řešení od vývoje, vizualizace a designu až po grafiku, výrobu, kopírování a distribuci.

Ať už požadujete jeden kus nebo velké série, společnost Frances je schopna vám je dodat. Využíváme řadu tiskových technologií, které lze přizpůsobit pro digitální nebo ofsetový tisk.

Nabízíme širokou škálu služeb a produktů:

POS/POP materiály: Patří sem prodejní displeje, obaly, brožury, billboardy, bannery a další.

Tisková technologie: Nabízíme pestrou škálu tiskových technologií, od ofsetového tisku přes digitální tisk až po sítotisk a gravírování.

Dokončovací práce: Nabízíme komplexní řadu dokončovacích služeb, včetně laminace, výseku, lepení a lakování.

Další služby: Kromě copackingu poskytujeme logistickou podporu, skladování a dokonce i pomoc s grafickým návrhem a plánováním médií.

 


Frances is an emerging manufacturer of POS and POP materials that has quickly gained recognition in the industry for its innovative approach. We offer a full range of point-of-sale presentation solutions, from design, to media creation, to organizing the entire campaign. Our dynamic development team is constantly refining our current designs while proposing new, unconventional solutions. We use a variety of materials that go beyond paper to achieve compelling results.

Recognizing the paramount role that packaging plays in in-store communications, we provide a comprehensive range of services in this area. Although Frances is a rising star, the company prides itself on its robust technology and manufacturing facilities, which include warehousing and logistics services. Our continued efforts to increase production capacity translate into efficient and streamlined campaign preparation for our clients. We also provide the option of additional services such as rack storage and staged production.
Remarkably, Frances has a commendable set of technological equipment. While they may not be the latest on the market, they hold a competitive advantage due to their performance and reliability. This enables us to provide a full in-house digital and offset production service without the need for external collaboration. Frances values its autonomy and guarantees a complete solution from development, visualization and design to graphics, production, copying and distribution. Whether you require a single piece or a large series, Frances can deliver. We use a range of printing technologies that can be adapted for digital or offset printing. We offer a wide range of services and products: POS/POP materials: This includes point of sale displays, packaging, brochures, billboards, banners and more. Printing Technology: We offer a variety of printing technologies, from offset printing to digital printing to screen printing and engraving. Finishing: We offer a comprehensive range of finishing services, including laminating, die cutting, gluing and varnishing. Other services: in addition to copacking, we provide logistics support, warehousing and even help with graphic design and media planning.

KONTAKTY

Kontaktujte nás

Spolupracující organizace:

© 2015, Popai.cz
Made by eStudio.czWebdesign & SEO | Build on ReflexCMS