Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním přihlášky na www.popai.cz (stisknutím tlačítka 'Závazně odeslat přihlášku') udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů neziskové organizaci POPAI CE service, s.r.o., se sídlem Pod Lesem 132, 500 11 Hradec Králové (dále jen "správce osobních údajů") .

Konkrétně :

a) dávám správci osobních údajů souhlas s použitím údajů, které jsem vyplnil do přihlašovacího formuláře. Tyto údaje provozovateli poskytuji za účelem prověření mé platné přihlášky a další komunikace nutné pro zařízení mé účasti na objednávané akci;

b) vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených provozovatelem;

c) souhlasím s možností, že v rámci akce bude pořízena fotografie nebo videozáznam mé osoby. Dávám souhlas s užitím takového materiálu v podobě hmotné či digitalizované (např. webové stránky, FB, tiskoviny) pro veškeré propagační materiály správce osobních údajů. 

Rovněž souhlasím s tím, aby správce osobních údajů poskytl licenční oprávnění k užití těchto materiálů jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů objednaných správcem osobních údajů;

Dále souhlasím s tím, že tyto materiály mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jeho část.

d) současně poskytuji k výše uvedeným účelům svůj výslovný souhlas s tím, aby správce osobních údajů, případně třetí osoby, jimž poskytovatel poskytne licenci k užití materiálů a údajů /dtb účastníků akce/, tyto údaje a materiály shromažďovaly, zpracovávaly (např. pro marketingové nebo statistické účely), ukládaly a archivovaly.

Jsem seznámen se svým právem požádat správce osobních údajů o informaci, kterým třetím stranám byly mé údaje poskytnuty.

e) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuji na dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedených účelů použití, nejdéle však na dva roky od ukončení akce, na kterou se přihlašuji.

POPAI Central Europe, středoevropská pobočka světové asociace POPAI, se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí.

Uplatňujeme přehledný přístup k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se služeb POPAI CE service, s.r.o. a k tomu využíváme jednoduchou formu těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy k ochraně soukromí jsou na konci těchto Zásad uvedeny kontaktní informace.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel softwaru PC Solution s.r.o.eStudio, GAIA GROUP SE
  • Poskytovatel nástroje Google formuláře
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb na základě smluvních ujednání se správcem osobních údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

POPAI CE service, s.r.o.
Pod Lesem 132
500 11 Hradec Králové

e-mail: popai@popai.cz

IČ: 27555844
DIČ: CZ27555844

Spolupracující organizace:

© 2015, Popai.cz
Made by eStudio.czWebdesign & SEO | Build on ReflexCMS