Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

ETICKÝ KODEX ČLENŮ POPAI CENTRAL EUROPE

Členové POPAI CENTRAL EUROPE -  neziskové mezinárodní instituce určené výhradně k tomu, aby sloužila zájmům výrobců a distributorů POP, designerů, uživatelů POP (výrobců a distributorů zboží)  a dalších profesionálů působících v oblasti POP se s vědomím, že se přijetím a schválením tohoto dokumentu Valnou hromadou POPAI CENTRAL EUROPE, zavázali řídit se ustanovením Etického kodexu.

PREAMBULE:

Členové POPAI CENTRAL EUROPE - neziskové mezinárodní instituce určené výhradně k tomu, aby sloužila zájmům výrobců a distributorů POP, designerů, uživatelů POP (výrobců a distributorů zboží)  a dalších profesionálů působících v oblasti POP, se přijetím a schválením tohoto dokumentu valnou hromadou POPAI CENTRAL EUROPE, vědomě zavázali řídit se ustanovením Etického kodexu.VYNASNAŽÍ:

 1. Svou činností přispívat k dosažení rozvoje a účinnosti propagace oboru P.O.P. (Point  of Purchase), především zvyšováním důležitosti P.O.P. v celém marketingovém mixu, zvyšováním úrovně vzdělávání široké odborné veřejnosti v oboru P.O.P., rozvojem vysoké úrovně praktických činností v P.O.P., podporou lepšího pochopení P.O.P. jako samostatného a významného reklamního média, podporou účasti při oborové komunikaci a výměně zkušeností, realizováním výzkumů s cílem definovat efektivní strategie v oblasti P.O.P.

 2. Chovat se vždy a za všech okolností tak, aby si zasloužili a také zajistili důvěru těch,  se kterými přicházejí do styku

 3. Mít stále na mysli, že vzhledem k úzkému vztahu jejich podnikání s odbornou i širokou veřejností bude mít jejich chování a jednání dopad na způsob, jakým bude POPAI  i jednotlivý člen vnímán a hodnocen a proto se budou chovat eticky a etické chování podporovat.

ZAVAZUJÍ:

 1. Respektovat při svých aktivitách obecné morální zásady a pravidla a řídit se stanovami POPAI CENTRAL EUROPE a příslušnou národní legislativou, zejména dodržováním základních lidských práv, respektováním práv ostatních podnikatelských subjektů.

 2. Dodržovat a plnit své povinnosti a závazky vůči státu, zejména v oblasti daňové povinnosti, vedení účetnictví a dodržování zákonných norem státu, zvláště takových, které upravují možnosti podnikání, živností a koncesí.

 3. Dodržovat a plnit své povinnosti a závazky vůči zaměstnancům, zejména v oblasti pracovně právních vztahů, nediskriminace osob, pracovního prostředí, komunikace  a odměňování.

 4. Dodržovat a plnit své povinnosti a závazky vůči svým zákazníkům, zejména pak respektovat práva zákazníků v souladu s vlastními právy, udržovat pravdivou  a nezkreslenou komunikaci se zákazníky, odpovídat za výrobek z pohledu kvality, bezpečnosti, norem a předpisů, zdržet se poskytování úplatků, nebo aktivit,  které je možné za úplatek označit.

 5. Dodržovat a plnit své závazky a povinnosti ke svým obchodním partnerům,  zvláště dodržovat smluvně stanovené platební a dodací podmínky, podporovat společné zájmy a budovat vzájemnou důvěru.

 6. Dodržovat pravidla poctivé soutěže  vůči konkurenci, zejména respektovat vlastnická, autorská a jiná práva, nepoškozovat dobré jméno konkurence a informace o konkurenci obstarávat pouze legálními prostředky.

SE ZDRŽÍ:

 1. Účasti jakýchkoli aktivit v podnikání, které jsou neetické, nečestné, a mohly by poškodit členy i samotnou POPAI

 

Dodatek:

 1. Prezident POPAI CE a další členové vedení POPAI CE nemohou bez souhlasu s ostatními radními vystupovat navenek za značku POPAI jako oficiální partner, spolupracující subjekt či podporovatel jiného projektu, subjektu mimo POPAI.
   
 2. Prezident POPAI CE a další členové vedení POPAI CE nemohou svévolně podporovat jménem asociace POPAI CE komerční aktivity jiných subjektů (mimo členskou základnu a spolupracující subjekty POPAI), zapojovat svévolně tyto subjekty do projektů POPAI CE či se sami zapojovat do těchto aktivit v případech, kdy značka POPAI může být využita ve prospěch komerčních účelů těchto subjektů a jejich projektů, které jsou konkurenční vůči aktivitám POPAI a které tak mohou zneužívat jméno POPAI pro podporu svých komerčních záměrů, poškozovat či znevýhodňovat značku POPAI.  


Etický kodex členů POPAI CENTRAL EUROPE byl schválen Valnou hromadou POPAI CENTRAL EUROPE dne 25. 5. 2023. Od data schválení je považován Etický kodex za platný a na základě porušení jeho ustanovení může být z rozhodnutí Valné hromady zrušeno provinivšímu se subjektu členství v POPAI CENTRAL EUROPE.

 

Soubory ke stažení

Etický kodex členů POPAI CENTRAL EUROPE ve formátu MS Word (32,5 KB)

Spolupracující organizace:

© 2015, Popai.cz
Made by eStudio.czWebdesign & SEO | Build on ReflexCMS