Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Propozice soutěže POPAI AWARDS 2022

Vyhlašovatel a pořadatel soutěže

Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže (dále jen „pořadatel“) je odborná asociace POPAI Central Europe, jenž je pobočkou světové asociace POPAI a jejímž posláním je podpora marketingu v místě prodeje.

 

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá firma naplňující svými soutěžními exponáty poslání soutěže (dále jen „soutěžící“), a to zejména:

 • výrobci a dodavatelé POP reklamy, vybavení obchodů, světelné reklamy, digitální komunikace, informačních a orientačních systémů, dárkových a propagačních předmětů, potravinářského a nepotravinářského zboží,
 • reklamní agentury a agentury z oblasti podpory prodeje,
 • zadavatelé reklamy v místě prodeje.

 

Předmět soutěže a soutěžní kategorie

Předmětem soutěže, který je přihlášený účastníkem soutěže, je soutěžní exponát použitý v konkrétním realizovaném projektu v oblasti retailu. Soutěžními exponáty mohou být všechny materiály naplňující poslaní soutěže, jako jsou např. POP materiály, podpůrně propagační předměty (3D), prostředky pro vybavení obchodů, systémy digitální a multimediální komunikace, nástroje světelné komunikace, informační a orientační systémy,  prezentace in-store kampaní apod.

Soutěžní kategorie Integrovaná in-store řešení oceňuje nejlepší prodejní kampaně, které využívají minimálně 3 různé komunikační prvky v rámci prodejního místa. Nejde tedy pouze o jednotlivé solitéry, ale naopak o propojenost všech částí, které dohromady pomáhají zákazníkům v jejich nákupním rozhodnutí.

Soutěžní exponáty soutěží ve vypsaných kategorií:

           1.Tradiční POP prostředky
                    A.  Automobily
                    B.  Potraviny
                    C.  Nealkoholické nápoje
                    D.  Alkoholické nápoje, tabák
                    E.  Horeca
                    F.  Drogérie, kosmetika
                   G.  Péče o zdraví
                   H.  Domácí potřeby, bytové doplňky, hobby
                     I.  Hračky
                    J.  Pet Food
                    K. Služby
                    L. Elektronika, IT produkty
                   M. Textil, sport, obuv, osobní potřeby a příslušenství
                    N. Světelná komunikace, orientační a informační systémy
                    O. Prvky vybavení interiérů obchodů
                    P.  Prostředky pro služby podpory prodeje
                    Q. Reklamní dárky v místě prodeje
                    R. Ostatní /prototypy, vzorky/
                    S. Ekologické koncepce
                    T.  Dovoz
                    U. Komplexní store koncepty – design prodejen

           2. Integrovaná in-store řešení
                     V. Integrované in-store kampaně

           3. Digitální komunikace
                     X. Digitální komunikace (realizace v prodejních místech)

Jeden exponát může soutěžit maximálně ve dvou soutěžních kategoriích. Zařazení do další kategorie podléhá soutěžnímu poplatku – viz část Přihlášení soutěžního exponátu

Soutěžní exponáty musí být vyrobeny v minimálním počtu 2 kusů. Neplatí pro kategorie NORSU ,a X.

 

Odborná porota

Soutěžní exponáty hodnotí odborná porota. Porotu navrhuje a za její odbornost ručí pořadatel. Porota je sestavena z odborníků působících v oblasti marketingové komunikace., tzn. ze zástupců dodavatelů a výrobců značkových výrobků, zástupců maloobchodu, designérů, grafiků, architektů, kreativců a zástupců výrobců POP/POS.

Pro hodnocení kategorie V je nominována užší porota, včetně předsedy poroty, a to ve složení zástupců: zadavatelů reklamy, podlinkových agentur, oborových asociací a odborných médií a osobnosti oboru.

Členem žádné z porot nemůže být zástupce soutěžícího.                           

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria

Hodnocení exponátů probíhá v den konání soutěže (vyjma kategorie V – před dnem konání soutěže), a to jednokolově na připraveném hodnotícím formuláři s hodnotící škálou 1 -  20 bodů, kde 20 bodů je nejvyšší hodnocení. Hodnotící kritéria se liší v závislosti na kategoriích, ve kterých soutěžní exponáty soutěží.

U kategorie V probíhá hodnocení před dnem konání soutěže, a to dvoukolově, kdy se nejprve individuálním on-line hlasováním stanoví bodovým ohodnocením na škále 1 -  35 bodů, kde 35 bodů je nejvyšší hodnocení, kratší pořadí anonymně soutěžících exponátů. Porotci v prvním kole hodnotí soutěžící exponáty na základě informací na soutěžních kartách a rovněž na základě fotodokumentace (soubor min. 4 fotografií kampaně ve formátu JPG v tiskové kvalitě, min. 150 DPI – maximální velkost souboru 10 MB). Fotodokumentaci je možné doplnit videem ve formátu vhodném pro YouTube v maximální délce trvání 2 minuty (maximální velikost souboru 200 MB), a to buď formou odkazu, nebo zasláním přes www.uschovna.cz či jiný podobný server na adresu popai@popai.cz.

Do kratšího pořadí postupují ty soutěžní exponáty, které budou definovány dle bodového ohodnocení.  Následně odborná porota společným hodnocením určí vítěze kategorie.

 

Hodnotící kritéria pro kategorie A až U jsou:

1. Estetická úroveň a design

2. Originalita a inovativnost

3. Soulad s produktem

4. Technické řešení

5. Kvalita výrobního zpracování

6. Vhodnost do prodejního prostředí

7. Celkový dojem (pro kategorii S nahrazeno „Ekologickou šetrností – recyklovatelnost použitých materiálů“)

 

Hodnotící kritéria pro kategorii V jsou:

1. Strategické řešení (Jakým způsobem komunikace rozpracovává ATL/BTL komunikaci, jak nastavuje mechaniku konzumace sdělení.)

2. Kreativní řešení (Jakým způsobem je dramatizováno klíčové sdělení či benefit produktu.)

3. Provedení (Lze výsledky kampaně specifikovat v nárůstech prodejů, návštěvnosti, zvýšení znalosti a oblíbenosti značky.)

4. Výsledky (Jak působí projekt celkově po vizuální i materiálové stránce.)

 

Hodnotící kritéria pro kategorii X jsou:

1. Estetika, design (originalita HW, grafika uživatelského prostředí)

2. Originalita, inovativnost (respektování moderních trendů, netradiční použití,

nadčasovost)

3. Soulad s produktem (relevance k produktu, službě)

4. Technické řešení (multiplatformní, stabilita, rychlost)

5. Kvalita zpracování (uživatelsky příjemné prostředí, zážitek)

6. Vhodnost do obchodního prostředí (reálnost nasazení a využití, možnosti

uchycení a rozměry HW, jeho odolnost a jednoduchost, intuitivnost aplikace)

7. Celkový dojem (společný dojem z HW a SW)

 

V každé ze soutěžních kategorií musí být přihlášeny nejméně 2 soutěžní exponáty, aby mohla být kategorie vyhlášena a hodnocení kategorie mohlo probíhat, a pokud ani jeden z nich nedosáhne alespoň 70 bodů, nebude v dané kategorii vyhlášen vítěz. V případě rovnosti bodů exponáty obsazují stejné místo – nerozhoduje los, ani jiné pravidlo. Vítězem v jednotlivých kategoriích se stává soutěžní exponát s nejvyšším získaných počtem bodů.

Vítězný exponát z kategorie R a T nemůže získat ocenění „Absolutního vítěze“ soutěže.

 

Přihlášení soutěžního exponátu

Přihlásit lze soutěžní exponáty realizované v období od 1. 1. předchozího roku až do 31. 10. aktuálního roku soutěže.

Do soutěže není možné přihlásit exponát, který již byl v minulosti do soutěže zařazen.

Přihlášení soutěžních exponátů do soutěže je prováděno na základě řádně vyplněného registračního formuláře (dále jen „přihláška). Přihláška je k dispozici na webových stránkách soutěže. Přihlášku je nutno zaslat elektronicky včetně fotografií v tiskové kvalitě.

Jeden exponát může být přihlášen maximálně do dvou soutěžních kategorií. Za přihlášení exponátu do druhé soutěžní kategorie hradí soutěžící další přihlašovací poplatek v plné výši. Pro přihlášení do každé soutěžní kategorie musí soutěžící vyplnit samostatnou přihlášku.

 

Přihlašovací poplatek pro všechny soutěžní kategorie kromě kategorie Q. Reklamní dárky v místě prodeje:  

1. exponát: 9.000 Kč

2. a 3. exponát: 8.000 Kč

4. a každý další exponát: 7.000 Kč

 

Přihlašovací poplatek pro kategorii Q. Reklamní dárky v místě prodeje:

1. exponát: 7.000 Kč

2. exponát: 6.000 Kč

3. exponát: 5.000 Kč

4. a každý další exponát:  3.000 Kč

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Sleva pro členy POPAI činí 50 % z celkového registračního poplatku.

 

Po obdržení přihlášky vystaví pořadatel zálohovou fakturu nebo fakturu na registrační poplatek. Soutěžící se vyplněním a zasláním přihlášky závazně přihlašuje do soutěže a zavazuje se uhradit přihlašovací poplatek, který je nevratný (i v případě své neúčasti).

 

Prezentace soutěžních exponátů

V tištěné a elektronické formě (popis projektu) v přihlášce a na soutěžní kartě a formou expozice fyzického vzorku soutěžního exponátu. Pro účely hodnocení odbornou porotou bude v místě konání soutěže u exponátu umístěna soutěžní karta, která nebude obsahovat informaci o přihlašovateli a autorovi projektu. Po ukončení hodnocení exponátů budou exponáty doplněny o soutěžní karty se všemi údaji. Soutěžní exponát nesmí pro účely hodnocení obsahovat logo či název přihlašovatele a autora projektu, to platí i pro video, které je součástí soutěžního exponátu. 

V případě, že z technických důvodů nebude možné soutěžící exponát vystavit v rámci expozice, je možná prezentace na panelech formátu A2, případně na panelech  jiného formátu dle dohody s pořadatelem nebo na LCD monitorech. Prezentace na panelech formátu A2 je povinná pro kategorii V s možností doplnění expozice fyzickým vzorkem projektu.

Pořadatel neručí za krádež či poškození vystavených exponátů.       

Vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích a předání ocenění se uskuteční v rámci gala večera soutěže.

 

Udělovaná ocenění

 • Vítěz kategorie – nejvyšší počet bodů v kategorii
 • Absolutní vítěz – absolutně nejvyšší počet bodů
 • Cena za kreativitu - nejvyšší počet bodů v součtu hodnotících kritérií 1 a 2
 • Nejlepší materiálová a technická inovace - nejvyšší počet bodů v součtu hodnotících kritérií 2, 4 a 5
 • Cena „Nejlepší POP z materiálu na bázi papíru“- nejvyšší počet bodů u POP z materiálu na bázi papíru
 • Vynikající realizace – nominace do finále: počet ocenění „Vynikající realizace“ je proměnný, maximální počet udělených ocenění je 6. Myšlenkou ocenění je ohodnotit i realizace, které v oborové kategorii skončí na druhém, třetím místě, zároveň budou druzí, třetí, … i v absolutním pořadí.

 

Informace k aktuálnímu roku soutěže 2022

Místo konání: O2 universum, Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 - Libeň, www.o2universum.cz


Důležité termíny:

 • do 20. 10. 2022 – zaslání přihlášky do soutěže
 • do 10. 11. 2022 – úhrada přihlašovacího poplatku
 • 24. 11. 2022 – dodání soutěžního exponátu do místa konání dle instrukcí pořadatele
 • 24. 11. 2022 – soutěžní expozice, hodnocení porotou soutěže (od 9:00 do 12:00) a vyhlášení výsledků soutěže po ukončení konferenčního programu 
 • 24. 11. 2022 od 23.00 – odvoz soutěžních exponátů z místa konání dle instrukcí pořadatele. Odvoz exponátů  musí být ukončen 25.11. do 5 hod ráno.

Spolupracující organizace:

© 2015, Popai.cz
Made by eStudio.czWebdesign & SEO | Build on ReflexCMS