Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Propozice soutěže POPAI AWARDS 2021

Vyhlašovatel a pořadatel soutěže

 1. Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže (dále jen „pořadatel“) je odborná asociace POPAI Central Europe, jenž je pobočkou světové asociace POPAI a jejímž posláním je podpora marketingu v místě prodeje.

 

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá firma naplňující svými soutěžními exponáty poslání soutěže (dále jen „soutěžící“), a to zejména:

 • výrobci a dodavatelé POP reklamy, vybavení obchodů, světelné reklamy, digitální komunikace, informačních a orientačních systémů, dárkových a propagačních předmětů, potravinářského a nepotravinářského zboží,
 • reklamní agentury a agentury z oblasti podpory prodeje,
 • zadavatelé reklamy v místě prodeje.

 

Předmět soutěže a soutěžní kategorie

Předmětem soutěže, který je přihlášený účastníkem soutěže, je soutěžní exponát použitý v konkrétním realizovaném projektu v oblasti retailu. Soutěžními exponáty mohou být všechny materiály naplňující poslaní soutěže, jako jsou např. POP materiály, podpůrně propagační předměty (3D), prostředky pro vybavení obchodů, systémy digitální a multimediální komunikace, nástroje světelné komunikace, informační a orientační systémy,  prezentace in-store kampaní apod.

Soutěžní kategorie Integrovaná in-store řešení oceňuje nejlepší prodejní kampaně, které využívají minimálně 3 různé komunikační prvky v rámci prodejního místa. Nejde tedy pouze o jednotlivé solitéry, ale naopak o propojenost všech částí, které dohromady pomáhají zákazníkům v jejich nákupním rozhodnutí.

Soutěžní exponáty soutěží ve vypsaných kategorií:

           1.Tradiční POP prostředky
                    A.  Automobily
                    B.  Potraviny
                    C.  Nealkoholické nápoje
                    D.  Alkoholické nápoje, tabák
                    E.  Horeca
                    F.  Drogérie, kosmetika
                   G.  Péče o zdraví
                   H.  Domácí potřeby, bytové doplňky, hobby
                     I.  Hračky
                    J.  Pet Food
                    K. Služby
                    L. Elektronika, IT produkty
                   M. Textil, sport, obuv, osobní potřeby a příslušenství
                    N. Světelná komunikace, orientační a informační systémy
                    O. Prvky vybavení interiérů obchodů
                    P.  Prostředky pro služby podpory prodeje
                    Q. Reklamní dárky v místě prodeje
                    R. Ostatní /prototypy, vzorky/
                    S. Ekologické koncepce
                    T.  Dovoz
                    U. Komplexní store koncepty – design prodejen

           2. Integrovaná in-store řešení
                     V. Integrované in-store kampaně

           3. Digitální komunikace
                     X. Digitální komunikace (realizace v prodejních místech)

Jeden exponát může soutěžit maximálně ve dvou soutěžních kategoriích. Zařazení do další kategorie podléhá soutěžnímu poplatku – viz část Přihlášení soutěžního exponátu

Soutěžní exponáty musí být vyrobeny v minimálním počtu 2 kusů. Neplatí pro kategorie N, O, R, S, U ,V a X.

 

Odborná porota

Soutěžní exponáty hodnotí odborná porota. Porotu navrhuje a za její odbornost ručí pořadatel. Porota je sestavena z odborníků působících v oblasti marketingové komunikace., tzn. ze zástupců dodavatelů a výrobců značkových výrobků, zástupců maloobchodu, designérů, grafiků, architektů, kreativců a zástupců výrobců POP/POS.

Pro hodnocení kategorie U je nominována užší porota, včetně předsedy poroty, a to ve složení zástupců: zadavatelů reklamy, podlinkových agentur, oborových asociací a odborných médií a osobnosti oboru.

Členem žádné z porot nemůže být zástupce soutěžícího.                           

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria

Hodnocení exponátů probíhá v den konání soutěže (vyjma kategorie V – před dnem konání soutěže), a to jednokolově na připraveném hodnotícím formuláři s hodnotící škálou 1 -  20 bodů, kde 20 bodů je nejvyšší hodnocení. Hodnotící kritéria se liší v závislosti na kategoriích, ve kterých soutěžní exponáty soutěží.

U kategorie V probíhá hodnocení před dnem konání soutěže, a to dvoukolově, kdy se nejprve individuálním on-line hlasováním stanoví bodovým ohodnocením na škále 1 -  35 bodů, kde 35 bodů je nejvyšší hodnocení, kratší pořadí anonymně soutěžících exponátů.

Porotci v prvním kole hodnotí soutěžící exponáty na základě informací na soutěžních kartách a rovněž na základě fotodokumentace (soubor min. 4 fotografií kampaně ve formátu JPG v tiskové kvalitě, min. 150 DPI – maximální velkost souboru 10 MB). Fotodokumentaci je možné doplnit videem ve formátu vhodném pro YouTube v maximální délce trvání 2 minuty (maximální velikost souboru 200 MB), a to buď formou odkazu, nebo zasláním přes www.uschovna.cz či jiný podobný server na adresu popai@popai.cz.

Do kratšího pořadí postupují ty soutěžní exponáty, které budou definovány dle bodového ohodnocení.  Následně odborná porota společným hodnocením určí vítěze kategorie.

 

Hodnotící kritéria pro kategorie A až U jsou:

1. Estetická úroveň a design

2. Originalita a inovativnost

3. Soulad s produktem

4. Technické řešení

5. Kvalita výrobního zpracování

6. Vhodnost do prodejního prostředí

7. Celkový dojem (pro kategorii S nahrazeno „Ekologickou šetrností – recyklovatelnost použitých materiálů“)

 

Hodnotící kritéria pro kategorii V jsou:

1. Strategické řešení (Jakým způsobem komunikace rozpracovává ATL/BTL komunikaci, jak nastavuje mechaniku konzumace sdělení.)

2. Kreativní řešení (Jakým způsobem je dramatizováno klíčové sdělení či benefit produktu.)

3. Provedení (Lze výsledky kampaně specifikovat v nárůstech prodejů, návštěvnosti, zvýšení znalosti a oblíbenosti značky.)

4. Výsledky (Jak působí projekt celkově po vizuální i materiálové stránce.)

 

Hodnotící kritéria pro kategorii X jsou:

1. Estetika, design (originalita HW, grafika uživatelského prostředí)

2. Originalita, inovativnost (respektování moderních trendů, netradiční použití,

nadčasovost)

3. Soulad s produktem (relevance k produktu, službě)

4. Technické řešení (multiplatformní, stabilita, rychlost)

5. Kvalita zpracování (uživatelsky příjemné prostředí, zážitek)

6. Vhodnost do obchodního prostředí (reálnost nasazení a využití, možnosti

uchycení a rozměry HW, jeho odolnost a jednoduchost, intuitivnost aplikace)

7. Celkový dojem (společný dojem z HW a SW)

 

V každé ze soutěžních kategorií musí být přihlášeny nejméně 2 soutěžní exponáty, aby mohla být kategorie vyhlášena a hodnocení kategorie mohlo probíhat, a pokud ani jeden z nich nedosáhne alespoň 70 bodů, nebude v dané kategorii vyhlášen vítěz. V případě rovnosti bodů exponáty obsazují stejné místo – nerozhoduje los, ani jiné pravidlo. Vítězem v jednotlivých kategoriích se stává soutěžní exponát s nejvyšším získaných počtem bodů.

Vítězný exponát z kategorie R a T nemůže získat ocenění „Absolutního vítěze“ soutěže.

 

Přihlášení soutěžního exponátu

Přihlásit lze soutěžní exponáty realizované v období od 1. 1. předchozího roku až do 31. 10. aktuálního roku soutěže.

Do soutěže není možné přihlásit exponát, který již byl v minulosti do soutěže zařazen.

Přihlášení soutěžních exponátů do soutěže je prováděno na základě řádně vyplněného registračního formuláře (dále jen „přihláška). Přihláška je k dispozici na webových stránkách soutěže. Přihlášku je nutno zaslat elektronicky včetně fotografií v tiskové kvalitě.

Jeden exponát může být přihlášen maximálně do dvou soutěžních kategorií. Za přihlášení exponátu do druhé soutěžní kategorie hradí soutěžící další přihlašovací poplatek v plné výši. Pro přihlášení do každé soutěžní kategorie musí soutěžící vyplnit samostatnou přihlášku.

Přihlašovací poplatek pro všechny soutěžní kategorie kromě kategorie Q. Reklamní dárky v místě prodeje:  

1. exponát: 9.000 Kč

2. a 3. exponát: 8.000 Kč

4. a každý další exponát: 7.000 Kč

 

Přihlašovací poplatek pro kategorii Q. Reklamní dárky v místě prodeje:

1. exponát: 7.000 Kč

2. exponát: 6.000 Kč

3. exponát: 5.000 Kč

4. a každý další exponát:  3.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Sleva pro členy POPAI činí 50 % z celkového registračního poplatku.

Po obdržení přihlášky vystaví pořadatel zálohovou fakturu nebo fakturu na registrační poplatek. Soutěžící se vyplněním a zasláním přihlášky závazně přihlašuje do soutěže a zavazuje se uhradit přihlašovací poplatek, který je nevratný (i v případě své neúčasti).

 

Prezentace soutěžních exponátů

V tištěné a elektronické formě (popis projektu) v přihlášce a na soutěžní kartě, a formou expozice fyzického vzorku soutěžního exponátu. Pro účely hodnocení odbornou porotou bude v místě konání soutěže u exponátu umístěna soutěžní karta, která nebude obsahovat informaci o přihlašovateli a autorovi projektu. Po ukončení hodnocení exponátů budou exponáty doplněny o soutěžní karty se všemi údaji.

V případě, že z technických důvodů nebude možné soutěžící exponát vystavit v rámci expozice, je možná prezentace na panelech formátu A2, případně na panelech  jiného formátu dle dohody s pořadatelem nebo na LCD monitorech. Prezentace na panelech formátu A2 je povinná pro kategorii V s možností doplnění expozice fyzickým vzorkem projektu. Pořadatel neručí za krádež či poškození vystavených exponátů.       

Vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích a předání ocenění se uskuteční v rámci gala večera soutěže.

Udělovaná ocenění

 • Vítěz kategorie – nejvyšší počet bodů v kategorii
 • Absolutní vítěz – absolutně nejvyšší počet bodů
 • Cena za kreativitu - nejvyšší počet bodů v součtu hodnotících kritérií 1 a 2
 • Nejlepší materiálová a technická inovace - nejvyšší počet bodů v součtu hodnotících kritérií 2, 4 a 5
 • Cena „Nejlepší POP z materiálu na bázi papíru“- nejvyšší počet bodů u POP z materiálu na bázi papíru
 • Vynikající realizace – nominace do finále: počet ocenění „Vynikající realizace“ je proměnný, maximální počet udělených ocenění je 6. Myšlenkou ocenění je ohodnotit i realizace, které v oborové kategorii skončí na druhém, třetím místě, zároveň budou druzí, třetí, … i v absolutním pořadí.

 

Informace k aktuálnímu roku soutěže 2021

Místo konání: O2 universum, Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 - Libeň, www.o2universum.cz


Důležité termíny:

 • do 20. 10. 2021 – zaslání přihlášky do soutěže

 • do 10. 11. 2021 – úhrada přihlašovacího poplatku

 • 24. 11. 2021 – dodání soutěžního exponátu do místa konání dle instrukcí pořadatele

 • 25. 11. 2021 – soutěžní expozice, hodnocení porotou soutěže (od 9:00 do 12:00) a vyhlášení výsledků soutěže po ukončení konferenčního programu 

 • 26. 11. 2021 – odvoz soutěžního exponátu z místa konání dle instrukcí pořadatele od 7.00 do 12.00 h.

 

Místo konání soutěže: O2 universum, Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 - Libeň, www.o2universum.cz

 

Kontakt na pořadatele

POPAI CE

Pod Lesem 132, 500 11 Hradec Králové

popai@popai.cz

popai.cz

  

 

  

Obecná ustanovení

Pořadatel je součástí světové asociace POPAI. Proto jsou propozice soutěže stanoveny v souladu s pravidly evropské soutěže POPAI  AWARDS Paris. Oceněné soutěžní exponáty v soutěži POPAI AWARDS postupují do evropské soutěže POPAI  AWARDS Paris a do globální soutěže POPAI GLOBAL AWARDS. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic soutěže, zejména na úpravu průběhu hodnocení, neurčení vítěze nebo určení více vítězů kategorie. 

 Veškeré nenapsané, nevyřešené, neupravené či jiné otázky spojené se soutěží budou řešeny s konečnou platností pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že zachová vždy charakter soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž v jejím průběhu bez udání důvodů zrušit, a to bez náhrady účastníkům, pouze bude vrácen uhrazený přihlašovací poplatek. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit ceny poskytované účastníkům.

Proti rozhodnutí poroty není odvolání, není možné se odvolat ani se dožadovat jakýchkoli změn ze strany účastníků soudní cestou.  Pořadatel se zavazuje, že v rámci registrace bude dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním a užitím všech poskytnutých údajů, zejména pak jména a příjmení, názvu obchodní firmy, adresy, telefonních čísel, emailu, webových stránek pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let. Pořadatel je oprávněn poskytnout tyto údaje svým obchodním partnerům k reklamním a marketingovým účelům a to i opakovaně.

Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele a další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Soutěžící souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona 480/2004 Sb. Jednotliví vítězové a ocenění soutěžící se zavazují a účastí na soutěži schvalují využití jejich základních údajů (daných z přihlášky) k marketingovým akcím pořadatele

Spolupracující organizace:

© 2015, Popai.cz
Made by eStudio.czWebdesign & SEO | Build on ReflexCMS