Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.


Hvězda 3D reklamy 2019

 • Kategorie soutěže
 • Kritéria hodnocení
 • Ocenění

Kategorie soutěže a kritéria hodnocení

Využití 3DR v rámci komunikačního mixu

Do této kategorie lze přihlásit libovolný 3D předmět (či sadu předmětů vztahující se k jedné kampani a tvořící nedílný celek), který byl nasazen v rámci komplexní komunikační kampaně vedle dalších reklamních nástrojů (například TV, print, direct mail, hostess promotion, atd.). Součástí přihlášky musí být popis kampaně a ukázky kampaně (za každé médium minimálně jedna).

Popis kampaně zahrnuje zejména:

 • vyjmenování použitých médií a určení termínů
 • kdy v těchto médiích kampaň probíhala
 • stručný popis cílové skupiny, kterou kampaň oslovovala
 • cíl kampaně
 • jaký byl cíl / účel reklamního předmětu v rámci kampaně

Podmínkou je, že reklamní využití předmětu v rámci kampaně

probíhalo v roce 2018 a 2019 a současně je podmínkou, že kampaň

byla alespoň z části realizována v roce 2018 a 2019.

Hodnotící kritéria:

 • začlenění samotného předmětu a naplnění jeho cíle v rámci kampaně
 • originalita a inovativnost předmětu
 • kvalita a technické zpracování předmětu


Aplikace motivu na 3DR

Do této kategorie je možné přihlásit libovolný 3D předmět (či sady předmětů tvořící nedílný celek) kterého tvar nebo potisk je inspirován motivem kampaně nebo loga klienta.

Podmínkou je, že přihlášená práce byla v roce 2018 a 2019 vyrobena, využita nebo poprvé uvedena na trh.

Hodnotící kritéria:

 • celkový efekt výrobu – tzn. spojení aplikace motivu a značeného předmětu
 • originalita a inovativnost předmětu
 • kvalita a technické zpracování předmětu


Produktové kategorie

Reklamní kancelářské potřeby, kalendáře a diáře

Do této kategorie je možné přihlásit kancelářskou potřebu či sadu kancelářských potřeb, kalendář nebo diář použitý pro reklamní účely.

Podmínkou je, že přihlášená práce byla v roce 2018 a 2019 vyrobena, využita nebo poprvé uvedena na trh.

Hodnotící kritéria:

 • Originalita a inovativnost předmětu
 • Kvalita a technické zpracování předmětu
 • Vhodnost následného využití předmětu


Reklamní textil

Do této kategorie je možné přihlásit reklamně upravené součásti oblečení, textilní doplňky oděvů a další výrobky z textilu (tašky, ručníky a jiné) použité pro reklamní účely.

Podmínkou je, že přihlášená práce byla v roce 2018 a 2019 vyrobena, využita nebo poprvé uvedena na trh.

Hodnotící kritéria:

 • Originalita a inovativnost předmětu
 • Kvalita a technické zpracování předmětu
 • Propojení a vhodnost reklamního textilu s daným reklamním záměrem

 

Reklamní nebo dárkový obal a příbal

Do kategorie je možné přihlásit reklamní nebo dárkový obal, který se prodává zároveň se zbožím nebo souží k zabalení zboží. Vedle obalu však plní funkci i dárku.

Kategorie je určená také pro reklamní dárek nebo předmět, který se prodává zároveň se zbožím a jeho funkcí je nalákat ke koupi a podpořit prodej.

Podmínkou je, že přihlášená práce byla v roce 2018 a 2019 vyrobena, využita nebo poprvé uvedena na trh.

Hodnotící kritéria:

 • Propojení a vhodnost obalu nebo příbalu s podporovaným zbožím
 • Technické zpracování obalu nebo příbalu
 • Originalita a inovativnost předmětu

  

Manažerský dárek

Tato kategorie je zvláště určena pro předměty vhodné pro manažery a výše postavené osobnosti ve firmách.

Podmínkou je, že přihlášená práce byla v roce 2018 a 2019 vyrobena, využita nebo poprvé uvedena na trh.

Hodnotící kritéria:

 • Vhodnost předmětu pro cílovou skupinu a design předmětu
 • Originalita a inovativnost předmětu
 • Kvalita a technické zpracování předmětu

 

Tailor made

Tato kategorie je určena pro předměty vyrobené na míru zadavatele dle zvláštních přání a požadavku bez pohledu na jeho využití. Součástí přihlášky musí být stručný popis zadání nebo požadavku na předmět od zadavatele.

Podmínkou je, že přihlášená práce byla v roce 2018 a 2019 vyrobena, využita nebo poprvé uvedena na trh.

Hodnotící kritéria:

 • Naplnění zadání nebo požadavku zadavatele
 • Originalita a inovativnost předmětu
 • Kvalita a technické zpracování předmětu


Zvláštní kategorie


V případě velkého počtu přihlášených prací může být jmenována samostatná porota pro kategorie Hvězdná brána a Reklamní předmět 3. milénia.

Za správnost zařazení přihlášených prací do kategorií a pravdivost údajů uvedených na přihlášce odpovídá přihlašovatel.

Předměty přihlášené do této kategorie nemohou být současně přihlášeny do jiné kategorie soutěže a zároveň jsou vyloučeny z klání o titul Absolutní vítěz a Inovace roku.


Reklamní předmět 3. milénia

Kategorie je určena pro dosud nerealizované návrhy předmětů. Práce sem přihlášené nesmějí být do uzávěrky soutěže na českém trhu reklamně využity. Do soutěže se posílají návrhy ve formě nákresů, projektů či maket nebo funkčních vzorů. Návrhy mohou být doplněny skicami a případnou počítačovou vizualizací. Součástí přihlášky je i stručný popis práce, případně návod k použití. Tato kategorie je určena pro prezentaci studentských prací.

Hodnotící kritéria:

 • Originalita a inovativnost předmětu
 • Estetická úroveň a design předmětu
 • Vhodnost předmětu pro realizaci

 

Hvězdná brána

Tuto kategorii mohou využít pouze ti přihlašovatelé, kteří ještě ve Hvězdě 3D reklamy nesoutěžili. Každý přihlašovatel do ní může zaslat pouze jedinou přihlášku, a to pouze v jediném ročníku. Opakovaná účast stejného přihlašovatele v této kategorii je pro veškeré následující ročníky soutěže vyloučena. Přihlásit je možné libovolný předmět či soubor předmětů, který byl využit jako 3D reklama v roce 2018 a 2019.

Hodnotící kritéria:

 • Originalita a inovativnost předmětu
 • Estetická úroveň a design předmětu
 • Kvalita a technické zpracování předmětu

 

Zvláštní kategorie


Inovace roku

Do této kategorie se práce nepřihlašují. Všechny práce přihlášené do soutěže (mimo kategorií Reklamní předmět 3. milénia a Hvězdná brána) budou automaticky posuzovány i v kategorii Inovace roku.

Vítězem kategorie se stává předmět, který obdržel nevíce bodů od všech hodnotitelů za hodnotící kritérium „Originalita a inovativnost předmět“ napříč kategoriemi. V případě, že jeden předmět je přihlášený do dvou kategorií pro hodnocení Inovace roku se bere vyšší počet bodů za uvedené kritérium a body napříč kategoriemi se nasčítají (například 1 předmět v kategorii Manažerský dárek získal za kritérium „Originalita a inovativnost předmětu“ od všech hodnotitelů v součtu 18 bodů a současně byl přihlášen do kategorie Kancelářské předměty, kde získal 10 bodů. Pak se pro hodnocení vítěze Inovace roku bere počet 18 bodů).

Absolutní vítěz

Do této kategorie se práce nepřihlašují. Ze všech přihlášených prací (mimo kategorií Reklamní předmět 3. milénia a Hvězdná brána) odborná porota vyhodnotí Absolutního vítěze soutěže.

Vítězem kategorie se stává předmět, který obdržel nevíce bodů od všech hodnotitelů za všechny hodnotící kritéria napříč kategoriemi. V případě, že jeden předmět je přihlášený do dvou kategorií pro hodnocení Absolutního vítěze se bere vyšší počet bodů a body napříč kategoriemi se nasčítají (například 1 předmět v kategorii Manažerský dárek získal od všech hodnotitelů v součtu 20 bodů a současně byl přihlášen do kategorie Kancelářské předměty, kde získal v součtu 13 bodů. Pak se pro hodnocení vítěze Inovace roku bere počet 20 bodů).

Více informací naleznete přehledně zpracované v jednom souboru .pdf v sekci Propozice soutěže.

Spolupracující organizace:

© 2015, Popai.cz
Made by eStudio.czWebdesign & SEO | Build on ReflexCMS