Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.


Hvězda 3D reklamy 2019

  • Hodnocení soutěžních prací
  • Ceny

Hodnocení soutěžních prací


Poslání a složení odborné poroty 

Posláním odborné poroty je posoudit předložené soutěžní práce a rozhodnout o jejich ocenění podle kritérií obsažených v soutěžních a hodnotících podmínkách. Odborná porota je jmenována vyhlašovateli soutěže. Porota má celkem 9 členů a je složena z předních reklamních expertů, zadavatelů, kreativců a designérů.

Členem poroty nesmí být zástupce soutěžící společnosti. Členové poroty hodnotí soutěžní práce nezávisle na sobě.


Způsob hodnocení a hodnotící kritéria

Hodnocení exponátů probíhá v určeném termínu, a to jednokolově na připraveném hodnotícím formuláři s hodnotící škálou 1 – 5 bodů pro každé hodnotící kritérium v rámci kategorie, kde 5 bodů je nejvyšší hodnocení. Předmět tak v rámci jedné kategorie může získat maximálně 15 bodů od jednoho hodnotitele.

V každé ze soutěžních kategorií musí být přihlášeny nejméně 2 soutěžní práce, aby mohla být kategorie vyhlášena a hodnocení kategorie mohlo probíhat. V případě rovnosti bodů exponáty obsazují stejné místo – nerozhoduje los, ani jiné pravidlo. Ceny (1., 2. a 3. místo) v dané kategorii jsou udělovány na základě získaných počtu bodů. Vítězem v jednotlivých kategoriích se stává soutěžní exponát s nejvyšším získaných počtem bodů.

Práce, která získá nejvíce bodů od všech hodnotitelů napříč kategoriemi (mimo kategorií Reklamní předmět 3. milénia a Hvězdná brána) se stává absolutním vítěz. V případě, že jeden předmět je přihlášený do dvou kategorií pro hodnocení Absolutního vítěze se bere vyšší počet bodů a body z dvou kategorií se nasčítají.

Členové poroty také pracím přidělují body v kategorii Inovace roku, do níž jsou automaticky přihlášeny všechny práce přihlášené do soutěže vyjma kategorií Hvězdná brána a Reklamní předmět 3. milénia. Vítězem Inovace roku se stává práce, která získá nejvíce bodů od všech hodnotitelů za hodnotící kritérium „Originalita a inovativnost předmět“ napříč kategoriemi. V případě, že jeden předmět je přihlášený do dvou kategorií pro hodnocení vítěze Inovace roku se bere vyšší počet bodů a body z dvou kategorií se nasčítají.

Jména porotců budou zveřejněna na webových stránkách soutěže po vyhlášení výsledků soutěže.

Výsledky soutěže budou oznámeny při slavnostním předání cen vítězům soutěže Hvězda 3D reklamy a budou rovněž zveřejněny v odborných médiích.
 

Ceny

  • Každý z vítězů jednotlivých kategorií obdrží diplom a 3D symbol soutěže.
  • Práce v kategorii Reklamní předmět 3. milénia jsou navíc oceněny finanční odměnou nebo věcnou cenou.

Více informací naleznete přehledně zpracované v jednom souboru .pdf v sekci Propozice soutěže.

Spolupracující organizace:

© 2015, Popai.cz
Made by eStudio.czWebdesign & SEO | Build on ReflexCMS