Horní menu
Česky  |  English
Popai CE
Místo prodeje POPAI
POPAI GLOBAL
POPAI GROUP
Tisk      Poslat e-mailem 

POPAI CENTRAL EUROPE

POPAI CENTRAL EUROPE je středoevropskou pobočkou světové asociace POPAI, reprezentuje obor marketingu v místech prodeje (marketing at-retail) a pracuje pro profesionály, kterých se tento obor dotýká.

Posláním POPAI CENTRAL EUROPE je vytvořit komunikační platformu pro výrobce  a dodavatele komunikačních prostředků v in - store, digitálních médií, zadavatele reklamy, reklamní agentury  a zástupce maloobchodu,  neustále je vzdělávat, realizovat průzkumy,  poskytovat a zpřístupňovat pro ně informace, organizovat odborné akce a diskuzní setkání a  budovat tak dobré vztahy v in-store marketingové komunikaci, podporovat kulturu a další rozvoj oboru marketing at-retail.
Světová POPAI má dlouholetou tradici. Byla založena již v roce 1936 v USA a v roce 1988 vznikly první pobočky POPAI  v Evropě. V současnosti představuje mezinárodní síť POPAI  více než 1.700 členských společností ze 45 zemí světa.

POPAI CENTRAL EUROPE vznikla v roce 2001 jako první oficiální zastoupení POPAI pro střední a východní Evropu. Za dobu svého působení se POPAI CE stala úspěšně fungující oborovou asociací s rozsáhlým programem aktivit, kterými podporuje rozvoj podlinkové marketingové komunikace. 

V rámci POPAI CENTRAL EUROPE funguje několik pracovních skupin, z nichž každá je zaměřena na určitý okruh činností asociace:  medializace POPAI a jejích členů, popularizace oboru marketing at-retail, průzkumy efektivity nástrojů marketingové komunikace a analýzy POP trhu, kontinuální vzdělávací program pro rozšíření znalostí v oboru in-store komunikace  a in-store marketingu, program Klubu zadavatelů, sekce pro digitální a multimediální komunikaci  atd.

Kancelář asociace POPAI CENTRAL EUROPE
Daniela Krofiánová - General Manager
Pod Lesem 132
500 11 Hradec Králové
Česká republika

tel.: +420 775 989 853, e-mail: dkrofianova@popai.cz

Marcela Pazourková - Executive Manager
tel.: + 420 608 257 701, e-mail: mpazourkova@popai.cz

fax: +420 49 526 46 98
e-mail: popai@popai.cz

POPAI WORLD:  www.popai.com