Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

POP SÉMIOTICKÝ PRŮVODCE 2018

Vloženo: 16.4.2018

Nový nástroj pro zvýšení účinnosti a kulturní relevance POP médií v Česku

POP sémiotický průvodce je unikátní projekt nejen na našem trhu. Díky schopnostem a nástrojům sémiotiky umožňuje tvorbu a exekuci POP médií v kontextu české kultury a poskytuje návod, jak dosáhnout lepší, významově bohatší, výstižnější, smysluplnější, konzistentnější, a tím i efektivnější komunikace v prodejních místech.

Sémiotický průvodce je společný projekt asociace POPAI CE a výzkumné agentury Perfect Crowd. Hlavními partnery projektu jsou společnosti Vitana, Mondelez a Authentica, mediálním partnerem je společnost WELLEN.

Tento systematický nástroj v podobě elektronické implementační publikace dopomáhá ke strategičtějšímu řízení interakcí mezi zákazníkem a POP médiem a k optimalizaci účinnosti in‑store komunikace. Představuje ve srozumitelné a prakticky aplikovatelné formě soubor principů, konceptů a specifických analýz, s jejichž pomocí může uživatel aktivně kultivovat vzhled a umístění vlastních POP materiálů.

POP sémiotický průvodce nabízí odpovědi na to, jaké kódy v in-store komunikačním obsahu používat, jaké kulturní koncepty akcentovat a jak POP komunikaci tvořit tak, aby bylo dosaženo kýženého vlivu na značku i prodej.

Průvodce je určen všem profesionálům v oboru POP z řad zadavatelů, retailerů, výrobců POP médií nebo retailových, kreativních a produkčních agentur, kteří POP komunikaci plánují, vytvářejí nebo realizují v provozovnách.

Co je sémiotika?
Sémiotika je věda o způsobech orientace ve světě. Vychází z přesvědčení, že lidé rozumějí světu a jsou schopni se v něm orientovat výhradně s pomocí znaků. Znak je takový předmět, který v nějakém ohledu odkazuje k něčemu jinému, než je on sám – k jinému předmětu, představě či abstraktní myšlence. Každý znak je dvoustranná jednotka. Skládá se na jedné straně z výrazu, tedy toho, co je smyslově a aktuálně vnímatelné, a na straně druhé z významu, toho, co je nepřítomné, co je smyslem a cílem. Na základě různých typů vztahů, především těch logických, předkládá sémiotická analýza způsoby, jakými je význam znaku (např. POP materiálu) utvářen.
Sémiotika studuje širší vztahy. V POP projektech k dalším značkám, reklamám, produktům, konkurenčním POP materiálům a kultuře jako celku. Sémiotika pracuje s běžnými lidskými intuicemi a utváří z nich ucelený logický systém.

Význam každého sdělení, včetně POP médií, je pak výsledkem působení řady faktorů, které jsou průvodci mapovány skrze tyto fundamenty:

  • mluvčí (například značka) a jeho záměry,
  •  příjemce a jeho znalosti a preference,
  •  aktuální prostředí,
  •  kulturní pravidla (kódy),
  •  typ a umístění POP média.

Metodologie pro tvorbu sémiotického průvodce

Průvodce je založen na třech vzájemně propojených zdrojích dat:

  • Skupinová diskuze a individuální rozhovory s nakupujícími v běžných prodejnách.
  • Sběr dat v retailu (pozorování a fotodokumentace přítomných POP médií) a fotodokumentace POP materiálů dodaných realizátory a partnery projektu.
  • Sémiotická analýza – významové mapy vycházejí z metody navržené A. J. Greimasem v publikaci.Structural Semantics. Průvodce kromě této centrální sémiotické metody využívá i další přístupy.
     

Hlavní přínosy POP sémiotického průvodce

Průvodce umožňuje:

1. Optimalizovat účinnost obsahu POP komunikace

Sémiotika pomáhá manažerům umístit na POP média správný obsah – vizuály, symboly, barvy a sdělení, které budou na české zákazníky účinně působit, a zvýší tak šanci prodat.

2. Posilovat kulturní relevanci POP komunikace

Sémiotika přináší manažerům unikátní vhled do české kultury a pomáhá nastavit komunikační témata a kreativní koncepty způsobem, který bude pro české zákazníky relevantní a smysluplný, a optimalizuje a zefektivňuje tak jejich identifikaci s obsahem POP média. Tím se stanou vlivnějšími na nákupní rozhodování i vnímání značky.

3. Zvyšovat konzistenci POP komunikace

Díky větší účinnosti (koherenci obsahu) a relevanci (reflektování kulturních specifik) POP komunikace budou manažeři schopni vytvářet konzistentnější komunikační kampaně po vizuální, obsahové a významové stránce. Vyhnou se tak matoucím, nelogickým, přefragmentovaným nebo nerozpoznatelným komunikačním obsahům.

Struktura Průvodce

Část 1 – POP sémiotický průvodce v první části na základě modelu komunikace vymezuje různé druhy problémů. Zvláštní důraz klade na znakovou povahu zprávy. Na konkrétních příkladech ukazuje tři druhy znaků, které se v POS materiálech vyskytují, jejich hlavní výhody a nevýhody, doporučuje práci s nimi v POP. Z tohoto hlediska věnuje pozornost také různým podobám call-to-action a navrhuje základní strategie jejich aplikace.

Všechny složky v POP komunikaci mají svůj význam. Cílem POP média je předat zákazníkovi zprávu způsobem, který je relevantní a koherentní. Průvodce upozorňuje na nejčastější komunikační chyby a zároveň nabízí soubor nejdůležitějších a na ukázkách z reálného retailového prostředí prakticky ukázaných doporučení pro úspěšnou POP komunikaci.

Část 2 – v té se průvodce věnuje analýze nejdůležitějších kulturních konceptů využívaných v POP komunikačních obsazích. Efektivní, sémiotickou řečí relevantní a koherentní komunikace se dosahuje především na základě dobrého porozumění konkrétním specifikům českých kulturních zvyklostí a přesvědčení. Pokud je mluvčí obeznámen se způsoby, na jejichž základě příjemce dekóduje zprávy, je schopen upravovat sdělení, POP média tak, aby bylo snadno a přímočaře srozumitelné, nebo naopak inovativní a zároveň zapadající do zvoleného kulturního tématu/konceptu.

V průvodci jsou obsaženy podrobné analýzy a mapy těchto kulturních témat/konceptů:

Praktickým výstupem je soubor komentovaných významových map výše uvedených kulturních konceptů, které uživatelům slouží jako nástroj pro zkvalitňování obsahů vlastní komunikace, zvyšování její relevance, konzistence a koherence nebo jako zdroj inspirace pro inovace.

Budeme potěšeni, pokud nás v případě zájmu o POP sémiotického průvodce a o využití sémiotické analýzy ve vaší praxi budete kontaktovat. Nabízíme možnost zakoupení POP sémiotického průvodce a také společnou realizaci sémiotické analýzy zaměřené na optimalizaci vašich in-store komunikačních médií a kampaní.

Více informací najdete v přiloženém One pageru.

Andrea Vozníková, Členka rady POPAI CE

Daniel Jesenský, Prezident POPAI CE

Daniela Krofiánová, General Manager, POPAI CE

 

Soubory ke stažení

POP SÉMIOTICKÝ PRŮVODCE 2018 (821,2 KB)

Spolupracující organizace:

© 2015, Popai.cz
Made by eStudio.czWebdesign & SEO | Build on ReflexCMS