Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Obchod a jeho tým ve vzájemném souladu

Vloženo: 29.10.2018

Je-li řeč o konceptu „člověk a prostor“, jde ruku v ruce design obchodu s vystupováním obsluhujícího personálu v obchodě, při­čemž obě složky by měly tvořit harmonickou jednotu. Prodejní plocha působí tak dobře, jak dobře působí personál po profesní a lidské stránce na zákazníky v tomto prostoru.


Prostředí umocňující zážitek z nakupování a podpora prodeje prostřednictvím osobní­ho poradenství od kompetentního personá­lu – to jsou kvalitativní a odlišující znaky ka­menného obchodu, kterými si může oproti svému internetovému konkurentovi získat důvěru. „Člověk a prostor“ je koncept, který oba tyto nosné sloupy maloobchodu zohled­ňuje ve všezahrnujícím plánování. Koncept vychází z toho, že nové ztvárnění nebo opti­malizace prodejní plochy často tvoří výcho­disko pro strukturální a personální změny v rámci dané organizace. „Výjimečný zážitek z nakupování v místě prodeje se tendenčně považuje za rozhodující v konkurenčním boji,“ to je hlavní poznatek studie EHI s ná­zvem „Top-Shoppingkiller v maloobchodě“. S cílem vytvořit právě takovýto výjimečný zážitek z nakupování se mnoho obchodníků rozhoduje pro nové ztvárnění jejich obchod­ních prostor.

Avšak to samo o sobě nestačí, abyste na prodejní plochu dostali čerstvý vítr, neboť zde není zohledněn lidský faktor.

Vytváření vztahu se zákazníkem

Odborné a osobní kompetence personálu a schopnost prodejce vytvořit vztah se zá­kazníkem a tento udržovat jsou stejně tak důležité jako optimálně navrhnutý, dobře de­signově zvládnutý a fungující obchod. Tento koncept „architektura a rozvoj týmu“ je apli­kován například u německého šperkaře Nie­ssing Stores.

Tato souhra architektury a personálu by měla být zohledňována už při plánování pro­dejních prostor. Koncept „člověk a prostor“ se zakládá na principech tradiční čínské nauky feng-šuej, který dostává do souladu zákonitosti prostoru a času s každodenními požadavky obchodu nebo praxe a vytváří tím vyvážené a harmonické prostředí pro za­městnance a zákazníky, resp. klienty. Atrak­tivní prezentace zboží, oslovující design obchodu, upřednostnění zákazníka v ob­chodu a reprezentace podniku totiž mohou ovlivnit délku pobytu zákazníka v obchodu a navázání vztahu s ním teprve tehdy, jestliže atmosféra v prostoru je v celkovém souladu a harmonii.


Celý článek, který byl zveřejněn v časopise Brands & Stories, najdete v příloze.

 

Soubory ke stažení

Obchod a jeho tým ve vzájemném souladu (611,81 KB)

Spolupracující organizace:

© 2015, Popai.cz
Made by eStudio.czWebdesign & SEO | Build on ReflexCMS