Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Společnost HL Display se zavazuje k nastavení cílů založených na vědeckých poznatcích

Vloženo: 23.9.2020

Novinka člena POPAI CE

 

 

Společnost HL činí další krok ve snižování ekologického dopadu svých činností a podpoře zákazníků na jejich cestě k udržitelnějším prodejnám.

Společnost HL Display oznámila, že se zavázala ke snižování emisí skleníkových plynů tím, že se přidala k iniciativě Science Based Targets („Cíle podle vědy“). Iniciativa Science Based Targets nezávisle hodnotí cíle snižování emisí skleníkových plynů produkovaných firmami na základě nejnovějších vědeckých poznatků s cílem snížení nárůstu globální teploty pod 2°C v souladu s Pařížskou dohodou. Na základě tohoto závazku společnost HL Display zveřejní plán snižování emisí do roku 2022 v celém řetězci jejích aktivit.

„Řešení změn klimatu je jedním z nejpalčivějších globálních problémů a pro společnost HL je důležité převzít zodpovědnost a přispět k hledání řešení,” řekla prezidentka a jednatelka společnosti HL Group Nina Jönssonová. „Usilujeme o to, abychom se stali lídrem inovací a udržitelných řešení v našem oboru a snižovali dopad našich činností jako pevnou součást našeho podnikání.“

 

Pochopení dopadu společnosti HL na klima

Závazek k iniciativě Science Based Targets vychází z hloubkové analýzy dopadu činností společnosti HL na životní prostředí, vypracované ve spolupráci se Švédským institutem pro výzkum životního prostředí. Studie byla vypracováno v souladu s protokolem CHG a identifikuje hlavní zdroje emisí skleníkových plynů společnosti. Podle studie je 90 % emisí skleníkových plynů v celém řetězci hodnoty produkováno mimo hlavní provoz společnosti HL, a to zejména ze surovin používaných při výrobních procesech, ale také z dopravy zboží a likvidace produktů na konci jejich životnosti.

V rámci provozu společnosti HL je elektřina používaná ve výrobě faktorem, který má největší vliv na emise uhlíku.

„Studie uhlíkové stopy je důležitým milníkem na cestě k transformaci naší společnosti k udržitelnější činnosti. Díky studii jsme získali důležitý náhled do nastavení pravidel naší práce s životním prostředím a vidíme možnosti našeho dalšího směřování,” řekl marketingový ředitel skupiny HL Group Peder Clason.

 

Pomáháme zákazníkům snižovat jejich dopad na životní prostředí

Zatímco snižování emisí skleníkových plynů je pro společnost HL prioritou, je pro nás velmi důležité také pomoc zákazníkům se snižováním jejich ekologické stopy. Proto společnost HL spustila v roce 2018 program Udržitelná volba HL (Sustainable Choice), zahrnující neustále rostoucí nabídku merchandisingových řešení s použitím obnovitelných nebo recyklovaných materiálů, která podpoří zákazníky na jejich cestě k udržitelnější prodejně. Od spuštění tohoto programu se nabídka neustále rozšiřuje a za rok 2020 společnost HL očekává, že program Udržitelná volba vygeneruje prodeje ve výši 200 mil. SEK. Společnost HL dále přidá cirkulární nabídku. Zákazníci tak budou moct vrátit amortizovaná řešení společnost HL k recyklaci na nové produkty, což je vrátí zpět do prodejen zákazníků.

„Protože na snižování dopadu našich činností pracujeme stále usilovněji, podporujeme také naše zákazníky na jejich cestě k udržitelnější prodejně,” říká Nina Jönssonová. „Máme zodpovědnost zajistit, aby lepší zážitek z nákupu znamenal ekologičtější nákup.“

 

O iniciativě Science Based Targets

Iniciativa Science Based Targets si klade za cíl využít vědy jako silného nástroje zvýšení konkurenceschopnosti firem při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Cíle stanovené v rámci této iniciativy se považují za cíle založené na vědě, pokud odpovídají nejnovějším vědeckým poznatkům o tom, co je nezbytné ke splnění cílů Pařížské dohody. Iniciativa je výsledkem spolupráce mezi organizací CDP, Ústavem pro světové zdroje (WRI), Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) a Organizací spojených národů Global Compact (UNGC). Ke snížení emisí skleníkových plynů se v rámci iniciativy Science Based Targets k dnešnímu dni zavázalo více než 860 firem.

 

 

 

________________________________________________________________________________________

O společnosti HL

Společnost HL je globálním lídrem řešení merchandisingu a komunikace na prodejně a pomáhá zákazníkům po celém světě vytvářet lepší prostředí pro nákup. Společnost HL byla založena v roce 1954 a dnes funguje ve více než 70 zemích světa. Svá řešení dodala do 295 000 prodejen, čímž zákazníkům napomohla zvýšit obrat a inspirovat nakupující, zvýšit míru automatizace a snížit odpad. Její tři hlavní obory zahrnují maloobchod s potravinami, značkové dodavatele zboží a maloobchod s non-food produkty.

Skupina HL Display Group má sídlo ve Stockholmu ve Švédsku a distribuční společnosti na 26 trzích, a dále distribuční partnery globálně pokrývající ostatní trhy. Naše čtyři výrobní závody se nacházení ve Švédsku, Polsku, Velké Británii a Číně a zvládáme řadu průmyslových procesů včetně výroby plastů a kovů, tisku a montáže.

Společnost má 1 045 zaměstnanců a čisté tržby 1,594 mld. SEK. Společnost HL je aktuálně vlastněna švédskou investiční skupinou Ratos kótovanou na burze cenných papírů.

 

 

Pro více informací kontaktujte pana Vojtěcha Motla, vojtech.motl@hl-display.com nebo navštivte http://www.hl-display.com.

Spolupracující organizace:

© 2015, Popai.cz
Made by eStudio.czWebdesign & SEO | Build on ReflexCMS